Harmonizovaný daňový základ v nedohľadne?

Pozadie:

CCCTB, teda spoločný konsolidovaný daňový základ je určený pre veľké spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých členských štátoch EÚ.  Jeho podstatou je zlúčenie hospodárskych výsledkov firmy zo všetkých členských štátov, vypočítaných podľa jednotného európskeho modelu a následné prerozdelenie zisku podľa jednotlivých krajín, kde by sa zdaňoval na základe miestnych sadzieb. 

Myšlienka vznikla počas neoficiálneho zasadania Ecofin-u v roku 2004. Komisár pre dane László Kovács ju intenzívne presadzuje napriek nevôli viacerých členských štátov. Konkrétny legislatívny návrh na vznik CCCTB mal Kovács predložiť na jeseň 2008.

Otázky:

Podľa zdrojov International Tax Review sa predloženie legislatívneho návrhu CCCTB odkladá na neurčito. Presné dôvody neuvádza, ale najpravdepodobnejšie sú dva faktory:

  • Silný odpor Írska, Veľkej Británie, Estónska, Litvy a Slovenska sa nepodarilo zlomiť. Krajiny sú stále presvedčené, že spoločný daňový základ je prvý krok k harmonizícii sadzieb pri priamych daniach, čo ostro odmietajú. Akúkoľvek zmenu v daňovej politike musí Rada schváliť jednomyseľne. Návrh Komisie by zatiaľ nemal šancu na úspech.
  • Zamietavý výsledok hlasovania Írov o Lisabonskej zmluve je pripisovaný aj strachu z daňovej harmonizácie. Schválenie CCCTB by len umocnilo írske obavy a výrazne oslabilo šance na opätovné hlasovanie s pozitívnym výsledkom.
    Francúzska ministerka financií Christine Lagarde, ktorej krajina aktuálne predsedá EÚ, tiež potvrdila, že plány na harmonizáciu daňového základu sú zmrazené. Paríž stále podporuje myšlienku CCCTB, ale "nebude na ňu tlačiť."

Koncom minulého roka vznikli dva prieskumy: Podľa spoločnosti KPMG podporuje myšlienku CCCTB 78% veľkých európskych spoločností. V konzervatívnej Veľkej Británii sa pozitívne vyjadrilo 62% firiem. Najviac odporcov bolo na Slovensku a v Írsku – „nie“ povedalo 50% korporácií.

Podľa spoločnosti PriceWaterhouseCoopers sa až 43% nadnárodných spoločností v EÚ obáva, že spoločný daňový základ by mal negatívny vplyv a zvýšil by ich efektívne daňové zaťaženie.

EK zdôrazňuje, že CCCTB by bol dobrovoľný koncept. Podnikanie na jednotnom európskom trhu by bolo jednoduchšie, firmy podnikajúce vo viacerých členských štátoch by mali menej administratívneho zaťaženia, s čím súvisí aj úspora nákladov.

Odporcovia konceptu sú presvedčení, že CCCTB by zvýšil daňové zaťaženie firiem a postupne by sa z neho stala povinnosť, nie možnosť. Navyše, jeho výhody platia najmä pre veľké korporácie. Malým a stredným podnikom by priniesol skôr komplikácie.

Pozície:

David Croughan, Írska konfederácia zamestnávateľov: Verí, že CCCTB pri prinieslo vyššie daňové zaťaženie pre európske firmy. Je presvedčený, že „fungovanie dvoch paralelných daňových systémov by bolo pre členské štáty počase príliš komplikované a tak by sa priklonili k zrušeniu národného systému v prospech CCCTB.“

László Kovács, komisár pre dane: „Viem, že ide o ambiciózny projekt, ktorý podnietil v členských štátoch veľa skepticizmu a otázok, ktoré musia byť zodpovedané. Verím, že koncept CCCTB pomôže znížiť existujúce fiškálne obmedzenia v EÚ, zlepší konkurencieschopnosť európskych spoločností a urobí Európu ešte atraktívnejším miestom pre biznis.“