Hedžové fondy hľadajú vhodný domicil

Podľa odhadov 80 % európskych hedžových fondov a 60 % fondov private equity má sídlo vo Veľkej Británii. Regulačný rámec, ktorý Briti predstavili začiatkom októbra vyvolal v sektore hedžových fondov veľký rozruch.

Ako informuje portál LAT-news hľadajú vhodnejšie miesto, kde by mohli presunúť svoj biznis, alebo otvoriť nové pobočky. Na základe nových pravidiel by museli klientov chrániť väčším objemom likvidity a znížiť objem krátkodobých úverov na vlastné financovanie o 20 %.

Podľa Financial Times britský regulačný orgán FSA chce zabrániť podobnému krachu ako v prípade Northern Rock. Po zavedení všetkých regulačných opatrení by finančné inštitúcie museli mať o 300 miliárd libier viac v rýchlolikvidných aktívach a krátkodobé pôžičky by sa prepadli o 80 %.

Nájsť vhodný domicil bez regulačných prekážok je však v súčasnom stave náročné. Viaceré popredné fondy (BlueGold Capital Management či Brevan Howard Asset Management) si teda za nové pôsobisko vyhliadli Ženevu, aj keď hlavnú základňu plánujú ponechať v Londýne.

Švajčiarske fondy však naopak krajinu opúšťajú a smerujú prezmenu do Francúzska, vrátane popredného ženevského fondu Unigestion Holding SA. Investori tak reagujú na stratu záruky bankového tajomstva v miestnych bankách.

Podľa LAT-News európske hedžové fondy nemajú veľmi na výber a pokiaľ budú chcieť mať prístup na lukratívne trhy na starom kontinente, budú sa regulácii musieť podriadiť. Podľa novej smernice o hedžových fondoch totiž tie, ktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ budú musieť čakať tri roky, kým im dovolia vstup na vnútorný trh.