Hlavné zmeny v daňovej politike v regióne V4

Zástupcovia Slovenska, Maďarska a Poľska sa počas panelovej diskusie zhodli, že kríza je veľkou výzvou pre jednotlivé daňové orgány, ktoré hľadajú tú správnu stratégiu ako odpovedať na súčasnú situáciu.

Nezvyšovať daň z príjmu

„Každý deň musíme reagovať na nejakú zmenu, unikátne problémy s ktorými sme sa doteraz nestretávali. Slovo neistota asi najlepšie vystihuje súčasnú situáciu. A preto je ťažké určiť dôsledky krízy na daňovú politiku,“ povedal Maciej Grabowski, zástupca štátneho tajomníka Ministerstva financií Poľskej republiky. „Vieme však, čo by sme nemali robiť – dvíhať dane z príjmov,“ dodal.

Znižovanie nákladov na daňovú administratívu

Slovenský zástupca Marek Lendacký, generálny riaditeľ sekcie stratégie Ministerstva financií SR, hovoril o koncepte druhého krízového balíka opatrení, ktorý by mal začať platiť v januári 2010. Hlavným cieľom rezortu financií je znížiť najmä administratívne výdavky na daňové operácie hlavne rozšírením elektronických služieb pre platcov daní. „Najväčšou zmenou v najbližších týždňoch bude reforma organizačnej štruktúry daňovej administratívy. Na Slovensku je 102 daňových úradov, ktoré chceme zredukovať na osem.“ Lendacký upozornil, že podľa OECD je Slovensko na druhom mieste z hľadiska najvyšších výdavkov na daňovú administratívu. Cieľom stratégie je trojnásobne znížiť náklady.

Devätnástka, magické číslo pre región

Maďarský predstaviteľ Farkas Barsony z GE C&I Europe poukázal, že situácia v jeho krajine je vplyvom krízy oveľa zložitejšia. „Maďarské hospodárstvo trápi vysoký štátny dlh (70 % HDP), slabnúca mena, či vysoké úrokové sadzby,“ menoval. Maďarská vláda by v najbližších dňoch mala predložiť návrhy na daňové stimuly. „Táto kríza zvýraznila potrebu urobiť rýchlu a revíziu daňových balíkov.“ Podľa Barsonyho možnými novinkami sú – dočasné zavedenie tzv. špeciálnej alebo solidárnej dane, zníženie štátnych výdavkov či zvýšenie korporátnej dane zo 16 % na 19 %. „Devätnástka sa stáva magickým číslom pre tento región,“ vyhlásil.