Holandské Antily už nechcú byť daňovým rajom

Byť daňovým rajom prináša takýmto krajinám významné výhody a záujem zahraničných firiem. Sú však aj také, ktoré by sa chceli tohto imidžu zbaviť, pretože im škodí. To je prípad Holandských Antíl. Sú na zozname daňových rajov MMF a organizácie Tax Research Organization. OECD ich tiež eviduje ako daňový raj, ktorý však „spolupracuje a snaží sa zlepšiť transparentnosť a výmenu informácií v oblasti daní.“

Minister financií Holandských Antíl Alex Rosaria požiadal Európsku komisiu, aby odstránila jeho krajinu z čierneho zoznamu daňových rajov niektorých členských štátov EÚ. „Takéto označenie našej krajiny je úplne zavádzajúce a nespravodlivé. Ak by sme boli daňový raj, Španielsko by s nami neuzatvorilo zmluvu o výmene daňových informácií v júni 2008,“ vyhlásil Alex Rosaria.

Holandské Antily deklarujú prísny dozor nad svojimi finančnými službami v „súlade s medzinárodnými štandardami na ochranu spotrebiteľa.“ Rosaria tvrdí, že označenie „daňový raj“ im škodí: „Robím všetko, aby som ochránil náš finančný sektor pred ďalšími stratami. Prítomnosť na čiernom zozname vážne podkopáva konkurencieschopnosť Holandských Antíl, ekonomiky a následne aj životnú úroveň našich ľudí.“

Európska komisia však vyhlásila, že vo veci nemôže nič podniknúť. Daňové záležitosti sú plne v kompetencii členských štátov a Brusel nemôže meniť ich čierne zoznamy daňových rajov.

To pobúrilo predstaviteľov ostrovnej krajiny: „Je to veľmi zvláštne stanovisko, najmä keď si uvedomíme, že pri presadzovaní tzv. dobrej daňovej správy EK vystupuje v mene členských štátov. Prečo nemôže konať aj teraz, keď žiadame o napravenie chyby, ktorú urobili niektoré členské štáty?,“ reagoval minister Rosaria.

Na svete je množstvo zoznamov daňových rajov. Na niektorých sa vyskytuje aj Lotyšsko, Veľká Británia, USA, Rakúsko, či Írsko. Podľa organizácie Tax Justice Network strácajú štáty 250 miliárd dolárov ročne na daňových únikoch cez finančné raje.

OECD aktuálne publikovala zoznam 35 krajín, ktoré sú daňovými rajmi, ale snažia sa spolupracovať pri odhaľovaní nekalých daňových a finančných praktík. Iba tri krajiny zostávajú naďalej neochotné zaviazať sa k akejkoľvek spolupráci – Andora, Lichtenštajnsko a Monako. Ich politika daňového raja sa im vypláca.

V Lichtenštajnsku existuje 15 bánk, ktoré spravujú 161 000 miliárd švajčiarskych frankov, prevažne od zahraničných klientov. Kniežactvo na svojej oficiálnej stránke priam vyzýva klientov, aby si nezdanené peniaze ukryli práve v Lichtenštajnsku: „Lichtenštajnský finančný sektor má nulovú toleranciu voči majetku z kriminálnej činnosti. Avšak vyhýbanie sa daňovej povinnosti je v Lichtenštajnsku iba administratívny priestupok a nie trestný čin. Vychádzame z princípu, že občania sú dôveryhodní, dobre informovaní a nepotrebujú, aby ich niekto spravoval.“