Internetové firmy sa búria proti digitálnej dani, ktorú navrhuje Komisia

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Šestnásť digitálnych spoločností sa obáva, že Komisiou navrhovaná trojpercentná daň z príjmov z digitálnych činností povedie k nespravodlivému zaobchádzaniu a poškodí európske inovatívne a startupové prostedie.

Európski majitelia veľkých digitálnych spoločností ako Spotify, Booking.com, Zalando, eDreams, Rovio či Angry Birds vyjadrili „vážne znepokojenie“ v súvislosti s plánovaným zdanením digitálnych gigantov, ktoré navrhuje Európska komisia. Predstavitelia 16 digitálnych spoločností svoje obavy vyjadrili v liste adresovanom ministrom financií členských krajín EÚ.

Podľa belgickej televíznej stanice RTBF sa v uvedenom dokumente uvádza, že zavedenie digitálnej dane, takzvanej dane GAFA (nazvanej podľa štyroch najväčších technologických gigantov: Google, Apple, Facebook a Amazon) „by spôsobilo materiálne škody na hospodárskom raste a inováciách, investíciách a zamestnanosti v celej Európe“.

Signatári listu upozornili, že navrhovaná daň je určená pre veľké a vysoko ziskové spoločnosti, avšak bude mať neprimeraný vplyv na európske podniky, čo povedie k „nespravodlivému zaobchádzaniu“.

Technologické firmy sa tak prvýkrát verejne postavili proti navrhovanému zdaneniu príjmov z digitálnych činností v krajinách EÚ.

Kde sú užívatelia, musia byť aj dane

O návrhu Európskej komisie, predloženom v marci tohto roku, sa v súčasnosti diskutuje v Európskom parlamente a aj na úrovni členských štátov Únie. Európska exekutíva navrhla dočasnú trojpercentnú daň z príjmov určitých činností (reklama alebo ďalší predaj osobných údajov) veľkých internetových spoločností.

Americkí senátori: Digitálna daň EÚ diskriminuje naše spoločnosti

Zavedenie digitálnej dane, ktorú v novembri predstavila Európska komisia, otvorene podporuje 19 členských štátov. Ostatné krajiny chcú diskusiu o zlučiteľnosti dane z digitálnych služieb s medzinárodnými dohodami. 

Nová daň by sa mala uplatňovať len na spoločnosti s celkovými ročnými celosvetovými príjmami vo výške aspoň 750 miliónov eur a príjmami v Únii vo výške aspoň 50 miliónov eur.

V súčasnosti tieto firmy podliehajú zdaneniu iba v krajine, kde majú trvalé sídlo. Po novom by odvádzali peniaze do štátnych pokladníc tam, kde sa nachádzajú ich užívatelia.

Niektorí poslanci Európskeho parlamentu sú s trojpercentnou daňou nespokojní a žiadajú, aby bola bližšie piatim percentám.

Riešením tejto otázky na celosvetovej úrovni sa zaoberá Organizácia pre ekonomický rozvoj a spoluprácu (OECD). OECD by však mala zverejniť svoje odporúčania v oblasti zdaňovania digitálnej ekonomiky až o dva roky.

Návrh otvára množstvo otázok

Francúzsko, ktoré stojí v pozadí tohto návrhu, dúfa, že ostatné členské krajiny ho schvália ešte do konca roka. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire pred týždňom (23. 10.) v Štrasburgu vyzval europoslancov k prijatiu opatrení, ktoré otvoria cestu zavedeniu digitálnej dane na celoeurópskej úrovni.

Niektoré krajiny sa však proti tomuto projektu stavajú skôr negatívne, napríklad Írsko, kde niektoré digitálne spoločnosti majú svoje európske centrály. Proti sú aj Švédsko, Fínsko a Česká republika.

Únia je na štarte ďalšieho behu na dlhú trať: Komisia predstavila „digitálnu daň“

Súčasťou návrhu Európskej komisie je aj dočasná daň z príjmov z digitálnych aktivít, ktorá by každoročne mohla zvýšiť príjmy rozpočtov členských krajín o 5 miliárd eur. Komisia uisťuje, že jej plán nie je namierený proti konkrétnej spoločnosti alebo krajine. 

Európske spoločnosti využívajúce digitalizáciu upozorňujú, že navrhovaná daň povedie k strate výnosov, ktoré najmä mladé a začínajúce podniky potrebujú na reinvestície do svojho rastu. Šéfovia 16 európskych digitálnych spoločností upozornili tiež na skutočnosť, že návrh Bruselu vyvoláva „viaceré vážne právne, technické a politické otázky“.

Ministri financií EÚ (Ecofin) budú o tejto otázke opätovne diskutovať na svojom najbližšom stretnutí v Bruseli v utorok 6. novembra.