Írske „nie“ mení francúzske daňové plány

Paríž sa úplne nevzdal svojich plánov podporovať vznik konsolidovaného daňového základu pre firmy v EÚ (CCCTB), ale nebude tlačiť na ostatné členské štáty, aby ho podporili. Vyhlásila to francúzska ministerka financií Christine Lagarde v rozhovore pre Financial Times: „Téma je stále aktuálna, ale nebudeme ju veľmi tlačiť.“

Ešte v apríli označil Paríž CCCTB za „jednu z najurgentnejších tém“ svojho predsedníctva EÚ, ktoré sa začne 1. júla 2008. Dnes je jasné, že zamietavé írske referendum o Lisabonskej zmluve prinieslo novú realitu do viacerých európskych politík: „Staré dobré Írsko nám mierne zmenilo situáciu, ale podstata zostáva rovnaká,“ pripustila francúzska ministerka.

Íri skutočne uvádzali strach zo straty daňovej suverenity ako jeden z dôvodov, pre ktorý Lisabonskú zmluvu odmietli. Dokument pri tom explicitne zachováva jednomyseľné rozhodovanie v daňových otázkach a nijako neotvára tému priamych daní. Jeho odporcovia však tvrdili opak.

Brusel sa ešte v apríli snažil poistiť výsledok írskeho hlasovania a preventívne vypustil zmienku o CCCTB z materiálu „Strategické priority Európskej komisie na rok 2008.“ Komisár pre dane László Kovács je však stále odhodlaný predložiť návrh na harmonizáciu daňových základov na jeseň 2008.

Veľké európske firmy by to privítali. Podľa prieskumu KPMG zo septembra 2007 podporilo myšlienku CCCTB až 78% veľkých európskych spoločností. Od zmeny očakávajú najmä zjednodušenie administratívy pri podnikaní vo viacerých členských štátoch EÚ. Nový spôsob kalkulácie daňového základu by bol dobrovoľný. Komisia dlhodobo zdôrazňuje, že v žiadnom prípade nejde o prvý krok k harmonizácii daňových sadzieb. Nedokáže však presvedčiť viaceré krajiny, ktoré si chránia svoju daňovú suverenitu – Veľkú Britániu, Írsko, či Slovensko.  Ministerstvo financií v Bratislave však pripustilo, že z dlhodobého hľadiska je odmietavá pozícia neudržateľná (EurActiv.sk, 19.9.2007)