Jedna Európa, jedna daň, veľa sporov

Krátka správa:

Deutsche Bank podrobne analyzovala výhody a riziká návrhu jednotného daňového základu pre firmy v EÚ (CCCTB). Európska komisia verí, že tak zjednoduší fungovanie jednotného trhu a zníži výdavky firiem. Nemecká analýza však až taká optimistická nie je.

Autor analýzy Frank Zipfel konštatuje, že CCCTB bude výhodná najmä pre veľké firmy, ktoré majú pobočky vo viacerých štátoch EÚ. Tým môže pomôcť znížiť náklady a uľahčí im účtovanie daňových položiek.

Malé firmy, ktoré podnikajú lokálne však budú mať problém vybrať si medzi národným a európskym systémom zdaňovania. CCCTB má byť totiž voľbou, nie povinnosťou. Navyše, Frank Zipfel dodáva, že „CCCTB spôsobí vyššie administratívne náklady pre inštitúcie verejného sektora.“

Zipfel predpokladá aj problémy na politickej úrovni. Harmonizácia daňového základu totiž znamená „významný zásah do daňovej autonómie štátov.“ Keďže prijatie daňovej legislatívy v EÚ vyžaduje jednomyseľnosť, „šance na schválenie a realizáciu CCCTB v EÚ-27 sú pomerne malé.“

Slovenské ministerstvo financií sa dlhodobo stavia proti akejkoľvek daňovej harmonizácii. Nedávno však pripustilo, že zavedenie CCCTB je z dlhodobého hľadiska neodvrátiteľné (EurActiv 19/09/07)

Analýza vysvetľuje aj ďalší potenciálny zdroj politického konfliktu: v systéme CCCTB by sa mali príjmy z rôznych EÚ trhov centralizovať na zostavenie jednotného daňového základu a ten sa následne rozdelí spätne medzi jednotlivé členské štáty, kde sa zdaní príslušnou národnou sadzbou. Zipfel v tejto súvislosti hovorí o „neprekonateľnej prekážke“ na ceste k dohode. Zároveň konštatuje, že „skutočne neutrálne zdaňovanie je nepravdepodobné.“

Nemecká analýza označuje CCCTB za „v zásade dobrú myšlienku,“ ale upozorňuje na jej mimoriadnu komplikovanosť a citlivosť pre politicko-fiskálne systémy členských krajín.