Jednotné daňové priznanie stále vyvoláva pochybnosti

Zdroj: TASR/

Spoločný konsolidovaný základ dane právnických osôb (CCCTB) sa Európska komisia snaží opakovanie presadiť už viac ako desať rokov. Bez výsledne. Návrh, ktorý by firmám pôsobiacim vo viacerých členských štátoch zjednodušil daňové operácie v celej nadnárodnej skupine, niektoré štáty tvrdo odmietajú.

Vlády sa totiž obávajú straty práva rozhodovať o priamych daniach a možnosti reagovať na aktuálne problémy rýchlou úpravou daňového systému. Viacero tvrdí, že CCCTB je trójskym koňom budúcej harmonizácie daňových sadzieb.

Komisia tieto argumenty odmieta. Podľa nej ide o to, že zjednotením pravidiel pre výpočet dane z príjmu právnických osôb sa ušetria nemalé náklady vyplývajúce z existencie 27 národných systémov.

Ak by nové pravidlá vstúpili do platnosti, firmy by mohli podávať daňové priznanie jedinému správcovi dane. Daňový úrad by potom základ dane rozdelil podľa osobitného vzorca medzi všetky štáty, v ktorých firma pôsobí a príslušnú časť základu by potom zdanili sadzbou platnou v danom štáte. Krajiny by teda aj naďalej mohli rozhodovať akú vysokú sadzbu nastavia.

Zatiaľ posledný návrh na zavedenie spoločného konsolidovaného daňového základu predstavila Európska komisia vlani v marci. Exekutíva vtedy vycítila príležitosť v pripravovanom Pakte euro plus, v ktorom sa väčšina európskych krajín dohodla na koordinácii v daňovej oblasti.

Posilnená spolupráca

Ministri sa však záležitosti zatiaľ nevenovali. Komisia očakáva, že materiál sa im dostane na stôl ešte do konca dánskeho predsedníctva. Je však pripravená aj na to, že sa k nemu všetky krajiny nepridajú.

Nádej vidí v spomínanom Pakte euro plus. Ako píše český EurActiv, štáty by sa podľa exekutívy mohli vybrať cestou posilnenej spolupráce. Nemecko a Francúzsko okrem toho dali nedávno najavo, že by sa nebránili harmonizácii daňových základov, ani sadzieb.

Návrh však stále vyvoláva pochybnosti a treba doladiť sporné body. Komisia napríklad navrhuje, aby CCCTB nebol pre firmy povinný. Spoločnosť by sa mohla dobrovoľne rozhodnúť, či bude dane odvádzať podľa európskeho alebo národného systému. To by podľa odborníkov zvýšilo náklady administratívy, pretože úrady by museli mať dve paralelné sústavy. Diskutabilné sú prínosy tiež v prípade, že by CCCTB zaviedol menší počet krajín. Nie je jasný ani vzorec prerozdelenia základu dane medzi štáty, v ktorých firma pôsobí.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.