Juncker vysvetľoval daňové úniky pred Parlamentom

Zdroj: Európska komisia

Predsedovia politických skupín Európskeho parlamentu si na začiatku plenárneho zasadnutia vyžiadali zaradenie rozpravy o údajných tajných dohodách a zvýhodnenom daňovom režime v Luxembursku so zástupcami členských štátov a Komisie.

Reagovali tak na uniknuté informácie, ktoré minulý týždeň zverejnilo Medzinárodné konzorcium  investigatívnych novinárov (ICIJ). Tí tvrdia, že viac ako 300 spoločností, vrátane korporácií ako IKEA, Amazon, či Pepsi ušetrilo miliardy dolárov na daňových machináciách.

Hoci Luxembursko „špeciálne“ dohody odmieta, orgány Komisie zodpovedné za štátnu pomoc už prešetrujú zmluvu, ktorú krajina uzavrela s Amazonom.

Jean-Claude Juncker počas rozpravy s europoslancami zdôraznil, že rozhodnutia Luxemburska ohľadom daní neboli nezákonné, priznal však, že "v Luxembursku, podobne ako v iných členských štátoch EÚ, dochádzalo pravdepodobne do istej miery k vyhýbaniu sa plateniu daní." Podľa predsedu Európskej komisie k týmto situáciám dochádza "všade v Európe, pretože v Európe máme nedostatočnú daňovú harmonizáciu." Uviedol tiež, že komisár  Moscovici bude iniciovať návrhy na automatickú výmenu informácií týkajúcich sa rozhodnutí jednotlivých členských štátov v daňových otázkach.

Líder skupiny EPP Manfred Weber vyjadril presvedčenie, že Jean-Claude Juncker aktuálne problémy vyrieši a dodal, že "to nie je EÚ, kto zlyhal, ale samotné členské štáty, ktoré nevyvinuli žiadne úsilie smerom k harmonizácií daňových základov korporátnych daní. Potrebujeme transparentnosť ohľadom národných rozhodnutí v daňových otázkach, ako aj harmonizované daňové základy," dodal.

Predseda skupiny S&D Gianni Pittella  vyhlásil, že cíti "rozhorčenie za ľudí poškodených veľkými spoločnosťami, ktoré neplatia dane tam, kde vytvoria zisk. Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je celosvetový fenomén a najväčšou hanbou je, že to dokonca nie je ani nezákonné. Zákony sa preto musia zmeniť," uviedol. Gianni Pittella v tejto súvislosti navrhol tri opatrenia: jasnú definíciu daňových rajov, tvrdé tresty pre tých, ktorí porušia pravidlá, a napokon daňové výkazníctvo v každej krajine.

Na prijatie ďalších opatrení zameraných najmä proti agresívnemu neplateniu daní vyzvala aj Kay Swinburne zo skupiny ECR. Zdôraznila tiež potrebu celosvetovej výmeny informácií ohľadom daňových rozhodnutí jednotlivých krajín. "Toto malo fungovať už dávno," uviedla dodávajúc, že Parlament by mal momentálne vyčkať na výsledok vyšetrovania komisárky Vestager pred vynesením akýchkoľvek súdov.

Podľa lídra skupiny ALDE Guya Verhofstadta  by malo byť Komisiou vedené vyšetrovanie ukončené do konca tohto roka, nemalo by sa však sústrediť iba na tri krajiny, ale zamerať sa na problém daňových únikov vo všeobecnosti. Guy Verhofstadt tiež vyzval na zriadenie osobitného vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu a ostatné politické skupiny požiadal o podporu tohto návrhu. "Toto je zároveň jasný prípad, kedy potrebujeme viac Európy – aby sme mohli zaviesť spoločnú legislatívu v oblasti daňovej disciplíny a konvergenčný kódex, nie všeobecnú harmonizáciu, lebo nevieme, na akej úrovni by sme mali harmonizovať," dodal.

Podľa slovenského europoslanca Ivana Štefanca (EPP) musíme mať popri represívnych nástrojoch musíme mať vždy na pamäti aj známy fakt, že efektívnosť výberu daní stúpa so znižovaním ich sadzieb. Podľa toho musíme aj podporovať rozvoj aktivity a lepší výber daní."