Komisár Borg vyzval k podpore smernice o tabakových výrobkoch

Zdroj: TASR - Policajný zbor

Návrh revidovanej smernice o tabakových výrobkoch Komisia predložila koncom decembra 2012. Sľubuje si od nej zníženie počtu fajčiarov o 2 % za päť rokov. V prípade obalov cigariet a tabaku na šúľanie navrhla povinné zdravotné varovania v podobe obrázku a textu, ktoré majú spolu zaberať 75 % plochy prednej aj zadnej strany škatuľky.

Rozhodnutie o prípadných povinných generických obaloch ponechala na členských štátoch. Zaviesť by ho mohli v „riadne odôvodnených prípadoch“. Výhrady voči návrhom však sformulovalo viacero krajín.

Slovensko nesúhlasí so zväčšením plochy pre varovné označenia, neodporúča prijatie kombinovaných varovných označení a štandardizáciu obalov nepovažuje za opodstatnenú z hľadiska ochrany verejného zdravia (EurActiv, 26/03/2013). Obavy sa spájajú najmä s tým, že nové pravidlá uľahčia život pašerákom a výrobcom falšovaných cigariet.

Výhrady voči tabakovej smernici majú aj ďalšie krajiny Vyšehradskej štvorky (EurActiv, 16/05/2013). Česká a poľská vláda sa rozhodli rokovať o spoločnom postupe najmä pre možné dôsledky novej legislatívy pre poľnohospodárov a výrobcov cigariet, ale tiež pre štátne rozpočty a zdravie spotrebiteľov.

Komisia v súvislosti so svojím návrhom vo štvrtok (30. mája) zverejnila dokument, v ktorom sa snaží vyvrátiť mýty spojené so smernicou. Pripomenula, že fajčenie ročne zabíja takmer 700 tisíc ľudí a milióny trpia chorobami spojenými s fajčením (rakovina, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia).

Okrem toho takmer polovica fajčiarov podľa Komisie zomiera predčasne, v priemere o 14 rokov skôr ako nefajčiari. To však nebráni tomu, že približne tretina občanov EÚ fajčí a 70 % z nich dokonca začalo skôr ako dosiahli 18 rokov a 94 % ešte pred 25. rokom života.

„Cieľom Komisie je zlepšenie fungovania vnútorného trhu a účinnejšia ochrana zdravia v Európe. Nová smernica sa zameriava na mladých ľudí. Usiluje sa o zníženie atraktivity tabakových výrobkov a fajčenia a tým prispieť k tomu, aby s fajčením nezačali. Ukazuje sa, že v súvislosti s návrhom smernice sa objavujú nepodložené informácie a mýty,“ konštatuje Komisia.

Odmieta tvrdenie, že navrhovaná smernica potláča slobodu rozhodovať sa. Podľa Komisie toto právo nikto dospelým neberie, upozorňuje však, že majú právo na presné a zrozumiteľné informácie o zdravotných účinkoch fajčenia. Poukazuje tiež na štúdie, podľa ktorých mladých k fajčeniu láka farebnosť a tvar obalov, spôsob otvárania a príchute. „V smernici ide o to, aby tabakové výrobky jednoducho povedané, vyzerali a chutili ako tabak,“ vysvetľuje exekutíva.

Vyvracia tiež tvrdenie, že nové pravidlá poškodia ekonomiku. Ako píše je to práve naopak, menej fajčiarov bude podľa nej znamenať úsporu nákladov na zdravotnú starostlivosť vo výške 506 miliónov ročne. Okrem toho peniaze neminuté na cigarety podľa nej pôjdu na výrobky a služby s vyšším podielom ľudskej práce ako v tabakovom priemysle. Výpadky na dani z tabakových výrobkov podľa nej štáty môžu kompenzovať jej vyššími sadzbami.

EÚ sa tiež snaží vyvrátiť obavy z rozšírenia čierneho trhu. Komisia tvrdí, že návrh smernice povedie k zníženiu a nie zvýšeniu nelegálnych praktík vďaka celoeurópskym komplexným opatreniam proti nezákonnému obchodu, ako je napríklad vysledovateľnosť tovaru. Majú chrániť aj právny aspekt obchodovania s tabakovými výrobkami a zvýšia informovanosť spotrebiteľov a uľahčia dohľad nad trhom a presadzovanie práva.

Komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľov Tonio Borg bude o téme rokovať s ministrami členských krajín 21. júna počas Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľa. Návrh tabakovej smernice v súčasnosti posudzuje aj Európsky parlament a o jeho prijatí by mal hlasovať na júlovom plenárnom zasadnutí. Borg na europoslancov a ministrov zdravotníctva apeloval, aby návrh podporili.

Pozície:

„Až 70 % fajčiarov s fajčením začalo ešte pred dovŕšením 18. Roku, a preto sa musíme usilovať o to, aby tabakové výrobky a fajčenie strácali v očiach mladých na atraktivite. Nastal čas skoncovať s cigaretami pre tínedžerov. Atraktívne obaly či čoraz viac príchutí tabakových výrobkov priťahujú práve veľmi mladú populáciu. Tabakové výrobky by nemali vyzerať ako hračky alebo kozmetika, ani nemajú chutiť ako vanilka či čokoláda. Tabakové výrobky majú chutiť ako tabak a Európa potrebuje predpisy, ako to zaručiť,“ vyhlásil komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku.

„Verím tomu, že na základnom princípe sa väčšina členských krajín s Európskou komisiou zhodne. A ním je, že treba znižovať počet ľudí, ktorí sú závislí od tabaku a cigariet, pretože je to nielen škodlivé pre ich zdravie, čo je najdôležitejší faktor, ale tiež pre s tým spojené výdavky  vyvolané lekárskymi ošetreniami, pobytmi v nemocniciach, práceneschopnosťou a mnohými ďalšími následkami spôsobenými fajčením,“ reagoval pre EurActiv podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Pripustil, že reflektuje obavy z pohľadu Slovenska či V4 ohľadom falšovania, pašovania, ilegálnej výroby cigariet v dôsledku štandardizovanejšieho balenia. „Som presvedčený, že otázka pašovania, falšovania, ilegálnej výroby, sa dá technicky riešiť, že sa dajú nájsť riešenia pomocou rôznych či už holografických kolkov, alebo elektronických známok, ktoré by mohli tieto ilegálne praktiky minimalizovať. Verím, že aj slovenské distribučné siete k tomu budú pristupovať zodpovedne a budú obchodovať s výrobkami, ktoré budú tieto certifikáty pravosti mať, aby sme naozaj neuľahčili život ilegálnym priekupníkom,“ dodal.