Komisár Šemeta chce uhlíkovú daň pre celú EÚ

Zdroj: Phillip Ingham, www.creativecommons.org

Algirdas Šemeta, komisár pre daňovú oblasť, plánuje zaviesť minimálnu daň z emisií uhlíka. Podpora návrhu je otázna; takýto návrh si vyžaduje jednomyseľnú podporu. Hovorca komisára pre Euobserver.com uviedol, že zavedenie takejto dane bude prioritou pre obdobie nadchádzajúcich piatich rokov. 

Návrh by mal byť na stole do niekoľkých mesiacov. European Voice predpokladá, že by sa tak mohlo stať už koncom apríla, možno i v predvečer britských parlamentných volieb.

Nad otázkou podpory pre uhlíkovú daň zo strany britských politikov visí v čase predvolebnej kampane otáznik. „Nepodporujeme myšlienku povinnej uhlíkovej dane v celej Únii,“ odkázala hovorkyňa britského kabinetu prostredníctvom BBC.

Podpora pre návrh je nejednoznačná aj v rade ďalších štátov EÚ.

Uhlíkovú daň zavádza čoraz viac krajín. Napríklad severské krajiny (Švédsko, Fínsko, Dánsko) a v Írsko ju uvaľujú už od 90-tych rokov. Vo Francúzsku sa o nej búrlivo diskutuje. Ak by sa zákon prijal, tona CO2 by platcu dane vyšla na 17 eur. Podobná sadzba sa už uplatňuje v Slovinsku, vo Veľkej Británii, Holandsku a v Nemecku, kde sa však viaže k množstvu emisií.

Podľa smernice o zdaňovaní v energetike je uhlíková daň dobrovoľná a jej zavedenie závisí od vôle členských krajín. Podľa EuropeanVoice, Šemeta chce vyššie zdanenie palív s vysokými hodnotami CO2 a nízkou energetickou účinnosťou.

Prísnejšiu legislatívu chcel zaviesť už Šemetov predchodca László Kovács, nemal však podporu José Manuela Barrosa.  Predseda Komisie sa vtedy obával, že otvorenie témy by rozdelilo členské štáty, čo by ohrozilo dosahovanie výsledkov počas svetových vyjednávaní o klimatických zmenách.