Komisia chce obmedziť bankové tajomstvo

V rámci stratégie v boji proti daňovým podvodom sa Komisia zamerala na bankové tajomstvo. Podľa nových pravidiel členský štát nemôže odmietnuť poskytnúť informáciu o daňových poplatníkoch s odôvodnením, že sú citlivým údajom banky alebo inej finančnej inštitúcie. Komisár pre dane a clá László Kovacs vyhlásil, že ich snahou je efektívna spolupráca a prirodzená asistencia medzi daňovými organizáciami v snahe zabrániť nezákonným daňovým únikom.

V rámci svojho návrhu komisia vytvorila všeobecné pravidlá procedúr, formuláre, formáty a kanály na výmenu informácií. Tie umožnia daňovým kontrolórom v jednom členskom štáte pracovať aj na teritóriu iného členského štátu a aktívne sa podieľať na regulácii. Zároveň si budú môcť uplatniť rovnaké inšpekčné právomoci ako vo vlastnom štáte.

Komisia pritom vychádza z modelovej konvencie OECD. Nový návrh je oveľa širší ako doteraz platné pravidlá o spolupráci medzi daňovými úradmi. Pokrýva totiž všetky typy daní okrem tých, ktoré podliehajú špecifickej legislatíve Európskeho spoločenstva – teda DPH a spotrebná daň.

Jediné krajiny, ktoré majú výnimku v poskytovaní informácií,  sú podľa Smernice EÚ o úsporách Rakúsko, Luxembursko a Belgicko. Tie si uplatňujú zrážkovú daň.