Komisia chce proti podvodom na DPH viac spolupracovať s tretími krajinami

Zdroj: Európska rada

Podľa odhadu za rok 2011 strata na príjmov z DPH dosiahla 193 miliárd eur (1,5 % HDP). Ide o dôsledok kombinácie rôznych faktorov. Významne k tomu podľa Komisie prispeli podvody.

Exekutíva vlani proti podvodom na DPH navrhla sériu opatrení. Od tohto roka by členským krajinám mal pomáhať mechanizmus rýchlej reakcie. Je založený na možnosti krátkodobého uplatňovania prenesenia daňovej povinnosti po jeho náležitom oznámení zo strany dotknutého členského štátu. Mechanizmus má riešiť rozsiahle podvody na DPH.

Členské štáty v boji proti podvodom na DPH spolupracujú aj na základe výmeny informácií (automaticky alebo na požiadanie) o aktivitách daňových poplatníkov. Na vzájomné poskytovanie údajov v tejto oblasti slúži aj sieť Eurofisc.

Komisia tieto nástroje chce rozšíriť aj na tretie krajiny na základe zmlúv o spolupráci proti podvodom na DPH. Cieľom je uzavrieť takéto dohody so susednými krajinami, hlavnými obchodnými partnermi a štátmi, ktoré sú lídrami v oblasti elektronických služieb.

V prvom kole sa Komisia obrátila na Nórsko, Rusko, Kanadu, Turecko a Čínu. Nórsko a Rusko pritom naznačili, že sú pripravené oficiálne rokovať. Komisia preto požiadala členské štáty o mandát, aby mohla začať s vyjednávaním.

„EÚ musí ruka v ruke spolupracovať so svojim medzinárodnými partnermi, ak chce úspešne bojovať proti podvodom na DPH,“ poukázal komisár zodpovedný za oblasť daní Algridas Šemeta.

Dohody stanovia rámec vzájomnej pomoci proti cezhraničným podvodom na DPH a pri vyberaní DPH. Za najrizikovejšie sektory Komisia označila telekomunikácie a elektronické služby. „Vzhľadom na rast týchto segmentov potrebujeme efektívnejšie nástroje na boj proti podvodom, aby sme ochránili verejné rozpočty,“ konštatuje exekutíva.

„Globalizácia a e-commerce otvárajú nové príležitosti, ale predstavujú tiež nové riziká. Podvodníci stavajú na cezhraničných rozdieloch a informačných medzerách medzi krajinami,“  vysvetlil Šemeta.