Komisia chce riešiť podvody v emisných obchodoch

Európska exekutíva navrhla 29. septembra expresné riešenie „kolotočových podvodov“ s DPH, ktoré už stáli európske vlády miliardy eur. Zločinci sa v poslednom čase po mobilných telefónoch a počítačových čipoch začali zameriavať na emisné povolenky.

V jednoduchých podvodoch známych ako „chýbajúci obchodník“, obchodník nakúpi emisné povolenky v jednej členskej krajine bez toho, aby zaplatil, DPH, a potom ich predá v ďalšej vrátane DPH. Následne zmizne bez toho, aby DPH odviedol vláde.

Komisia navrhuje, aby sa dočasne zaviedol „mechanizmus spätných poplatkov“ na emisné povolenky a iné tovary, pri ktorých sú časté podvody: počítačové čipy, mobilné telefóny, vzácne kovy, či parfumy.

Dovozca emisných povoleniek by tak nemohol započítať do ceny DPH. Daňová povinnosť by namiesto toho vznikla jeho zákazníkovi, ktorý by ju súčasne deklaroval a odpočítal, a do verejnej podklade by v skutočnosti nemusel odviesť žiadne peniaze. Tým by sa stratil priestor na podvody – obchodníci by nemenili DPH zakaždým, keď predávajú povolenky.

Počas leta muselo proti takýmto podvodom na trhu s emisiami zakročiť viacero členských krajín.

Holandská vláda prijala opatrenie, ktoré teraz navrhuje Komisia. Francúzsko emisné povolenky úplne oslobodilo od VAT, Británia stanovila nulovú sadzbu.

Komisia navrhuje harmonizované európske riešenie problému. Členské krajiny by sa však mohli dobrovoľne rozhodnúť, či mechanizmus prijmú.

„Kolotočové podvody s DPH idú proti financiám členských krajín a tie by mali mať prostriedky, aby s nimi mohli efektívne bojovať. Kroky prijaté proti podvodom by však mali byť vykonané konzistentným spôsobom v celej EÚ a mali by byť vytvorené jasné hodnotiace kritériá“, povedal komisár pre dane a clá Lászlo Kovács.

Opatrenie má byť dočasné. Komisia chce otestovať užitočnosť cielených, sektorových zavádzaní spätného spoplatnenia.