Komisia je pri dani z finančných transakcií pripravená na ústupky

Zdroj: Európska rada

„Podporili by sme kompromis s obmedzenejším mierou vymáhania … jedinou červenou líniou pre nás je, aby prípadné medzery neohrozili hlavný zmysel tejto dane“, povedal pre nemecké noviny Börsen Zeitung eurokomisár Algirdas Semeta.

Jedenásť z 28 členských krajín vrátane Slovenska sa stotožnilo s návrhom, že budú zdaňovať obchody na burze, obchody s dlhopismi a ďalšie finančné transakcie, aby banky zaplatili časť z verejných prostriedkov, ktoré im pomohli prečkať finančnú krízu. 

No zároveň sa tieto krajiny prihovárali za zúženie zdaňovaných aktivít, aby z nich vyňali penzijné fondy, vládne dlhopisy a tie trhy, ktoré pomáhajú ekonomike. Vyplýva to z dokumentu, na ktorý sa odvoláva agentúra Reuters.

Veľká Británia, ktorá je dnes najväčším finančným centrom v EÚ, spochybnila návrh dane z finančných transakcií na Súdnom dvore EÚ.

Členské štáty podľa Semetu ambiciózny návrh Európskej komisie skúmali a diskutovali o možných výnimkách.

„V tejto chvíli sa rokovania sústreďujú na kľúčové témy ako sú vládne dlhopisy a repo obchody ako aj na to ako sa postaviť k primárnym predajcom – tvorcom trhu a penzijným fondom“, povedal Semeta.

Kompromis by podľa neho mohol uzrieť svetlo sveta do mája, no potrvá ďalšie mesiace kým sa pretaví do legislatívy.

Francúzsko dnes tlačí na miernejšie podobu dane, podobnú ako zaviedlo na národnej úrovni. Taliansko má zase obavy, aký vplyv bude mať táto daň na ich verejný dlh.

O vyňatie štátnych dlhopisov usiluje aj Slovensko, podobne ako o výnimku pre penzijné schémy a niektoré nefinančné spoločnosti ako Slovenské elektrárne či SPP, ktoré by podľa analýzy ministerstva financií potenciálne mohli spadnúť do pôsobenia tejto dane kvôli ich transakciám na trhoch súvisiacich s obchodovaním s komoditami.

EurActiv s Reuters