Komisia navrhla jednotné daňové priznanie k DPH

Zdroj: TASR/

V rámci dlhodobej snahy o znižovanie administratívnej záťaže, ktorým čelia podniky v EÚ, Komisia predložila návrh jednotného daňového priznania k DPH. Práve to bolo jedným z najčastejších problémov, čo hlásili firmy.

V súčasnosti vnútroštátne daňové správy dostavajú 150 miliónov daňových priznaní k DPH každý rok. Požadované informácie a lehoty podávaní sa medzi krajinami výrazne líšia. Pre cezhranične pôsobiace podniky je tak podávanie daňových priznaní k DPH zložitým a nákladným procesom.

Podľa očakávaní by podnikom mohlo jednotné daňové priznanie k DPH znížiť náklady o 15 miliárd eur ročne. Návrh počíta s jednotnými požiadavkami pri podávaní daňových priznaní k DPH, ktoré nahradia vnútroštátne. To má zabezpečiť, že podniky budú podávať rovnaké základné informácie v rovnakých lehotách.

„Keďže jednoduchšie postupy sa ľahšie dodržiavajú a ľahšie presadzujú, dnešný návrh by mal tiež pomôcť zlepšiť dodržiavanie právnych predpisov v oblasti DPH a zvýšiť verejné príjmy,“ konštatuje Komisia.

Jednotné daňové priznanie bude mať päť políčok, ktoré bude daňový poplatník musieť vyplniť. Členské štáty budú môcť požadovať aj ďalšie údaje, počet políčok však nebude môcť presiahnuť 26. V súčasnosti je bežné, že majú aj 100 políčok.

Väčšie podniky budú jednotné daňové priznanie k DPH podávať mesačne a menšie raz za štvrťroka. „Povinnosť podávať súhrnné ročné daňové priznanie k DPH, ktoré niektoré členské štáty v súčasnosti vyžadujú, by sa zrušila,“ vysvetľuje Komisia.

DPH predstavuje približne 21 % príjmov členských štátov a len v roku 2011 zostalo ešte približne 193 miliárd EUR nevybraných. Vytvorením jednoduchšieho systému by sa mohlo zlepšiť dodržiavanie daňových predpisov a znížili by sa výpadky príjmov z DPH. „Dnešný návrh by mohol významne prispieť k fiškálnej konsolidácii v celej EÚ tým, že zvýši príjmy do vereného rozpočtu,“ uzavrela Komisia.

Pozície:

Komisár pre oblasť daní Algirdas Šemeta : „Jednotné daňové priznanie k DPH je prospešné pre všetkých zúčastnených. Podniky budú mať úžitok z jednoduchších postupov, znížených nákladov a nižšej byrokratickej záťaže. Vlády budú mať nový nástroj na jednoduchšie presadzovanie daňových predpisov v oblasti DPH, v dôsledku čoho by sa mali zvýšiť vybrané príjmy. Dnešný návrh preto podporuje naše odhodlanie dosiahnuť podnikaniu priaznivo naklonený jednotný trh a zároveň naše snahy o zlepšenie daňovej disciplíny v EÚ.“

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.