Komisia navrhla opatrenia proti pašovaniu cigariet

Zdroj: TASR - Policajný zbor

Komisia včera (6. júna 2013) zverejnila balík opatrení zameraný na boj proti nelegálnemu obchodu s tabakovými výrobkami a najmä proti pašovaniu cigariet. Podľa jej odhadov členské štáty v dôsledku nezákonného obchodu s tabakom prichádzajú o viac ako 10 miliárd eur na daniach či clách a poplatkoch. Okrem toho podkopáva iniciatívy zamerané na zníženie spotreby tabakových výrobkov.

„Najmä v týchto časoch drastických škrtov vo výdavkoch sú to neprijateľné straty. Je nutné zastaviť nezákonnú činnosť zlovestných zločincov, ktorá živí tieňovú ekonomiku. Zverejneným balíčkom opatrení proti pašovaniu cigariet môžeme pomôcť lepšie chrániť verejné financie, zdravie našich občanov a legitímne podniky,“ konštatoval komisár zodpovedný za oblasť daní Algridas Šemeta.

Opatrenia na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni majú znížiť stimuly pre pašovanie, zlepšiť koordináciu a využívanie zdrojov, výmenu informácií ako aj nabádať krajiny pôvodu k boju proti pašovaniu cigariet. Posilnená by mala byť bezpečnosť dodávateľského reťazca a za pašovanie budú hroziť prísnejšie sankcie.

Ako informuje Komisia niektoré z opatrení stále prebiehajú a niektoré budú prerokované v Európskom parlamente a Rade v druhom polroku 2013. Implementácia je odhadovaná na koniec roku 2015.

Osobitnému tlaku pašerákov cigariet čelí východná hranica. Láka ich totiž vidina ľahkého zisku pre cenové rozdiely v porovnaní s Ukrajinou, Ruskom či ďalšími východnými krajinami. Balíček prémiových cigariet napríklad v Belgicku stojí 5,26 eura, v Poľsku 3,41 eura a na Ukrajine však len 1,33 eura, v Rusku menej ako 1,74 eura a v Bielorusku menej ako euro.

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (FRONTEX) vo februári upozornila, že problém je na vzostupe (EurActiv, 12/02/2013). Napríklad v Lotyšsku v období do marca do apríla 2011 zadržali 600 tisíc cigariet, kým v priebehu novembra a decembra toho isté roku šlo už o 9 miliónov.

Obavy z nárastu pašovania alebo výroby nelegálnych cigariet z tabaku neznámeho pôvodu, ktoré by pre zdravie mohli byť ešte škodlivejšie vyvoláva návrh revidovanej smernice o tabakových výrobkoch. Cigarety, rovnako ako tabak na šúľanie, by povinne mali obsahovať zdravotné varovania v podobe obrázku aj textu, ktoré by mali spolu zaberať 75 % plochy prednej aj zadnej strany balenia.

Práve pre obavy, že nové pravidlá uľahčia život pašerákom a výrobcom falšovaných cigariet so zväčšením plochy pre varovné označenia, prijatím kombinovaných varovných označení a štandardizáciou obalov nesúhlasí Slovensko. Výhrady voči tabakovej smernici majú aj ďalšie krajiny Vyšehradskej štvorky (EurActiv, 16/05/2013).