Komisia navrhuje prechod k väčšinovému hlasovaniu v daňových otázkach

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici. [EPA-EFE/Stephanie Lecocq]

Jednomyseľnosť pri rozhodovaní o daňových otázkach v Rade EÚ by postupne mala nahradiť kvalifikovaná väčšina.

Európska komisia v utorok (15. januára) členským krajinám navrhla, aby pri rozhodovaní o daňových otázkach postupne prešli z jednomyseľného hlasovania na kvalifikovanú väčšinu.

O rozšírení oblastí, v ktorých by sa malo hlasovať kvalifikovanou väčšinou, počas septembrového prejavu o stave Únie hovoril aj predseda Komisie Jean-Claude Juncker. Okrem zahraničnej politiky by sa mala vzťahovať práve aj na daňové záležitosti.

Pravidlo kvalifikovanej väčšiny vyžaduje súhlas 55 percent štátov zastupujúcich 65 percent všetkých obyvateľov EÚ.

Moscovici: Nechceme kompetencie štátov, chceme ich chrániť

Podľa eurokomisára pre hospodárske a menové záležitosti Pierra Msocoviciho, ktorý dnes predstavil iniciatívu európskej exekutívy, právo veta v daňovej politike stráca zmysel. Pripomenul, že členské štáty v Rade EÚ momentálne blokujú prijatie siedmich dôležitých legislatívnych návrhov Komisie.

„Nebyť verejného tlaku po daňových škandáloch zverejnených svetovými médiami, nepresadili by sme ani ďalšie dôležité zmeny v daňovej oblasti,“ vysvetľoval francúzsky eurokomisár.

Zmenou hlasovacích pravidiel Brusel podľa Moscoviciho chce predovšetkým brániť členské štáty pred daňovými únikmi, cezhraničnými podvodmi a organizovaným zločinom.

„Je to harmonizácia daňových sadzieb? Nie, v žiadnom prípade. Nenavrhujeme ani minimálne sadzby zdanenia, na to skrátka nemáme právomoci. Je to presúvanie daňových kompetencií z národnej na európsku úroveň? Nie, na to by sme potrebovali otvoriť európske zmluvy,“ ubezpečoval Mosocovici.

Riešením je premosťovacia klauzula

Podľa Zmluvy o EÚ musia byť všetky daňové opatrenia v Rade EÚ prijaté jednomyseľným súhlasom všetkých členských štátov EÚ. Článok 48 ale tiež obsahuje takzvanú premosťovaciu doložku, ktorú Jean-Claude pred europoslancami nazval „strateným podkladom Lisabonskej zmluvy“. Tá Európskej rade umožňuje zvoliť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou aj v iných oblastiach aj bez potreby zmien v zmluvách EÚ.

Práve po tomto pravidle chce Brusel siahnuť aj pri niektorých daňových návrhoch. Snahu Komisie ale môže odsúdiť na neúspech fakt, že aktivovanie klauzuly vyžaduje súhlas celej európskej dvadsaťosmičky.

Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou? Na Slovensku sme na to citliví

Predseda Európskej komisie v stredajšom prejave spomenul možnosť prejsť v niektorých oblastiach – ako je zahraničná politika alebo dane – na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Na Slovensku to vyvoláva nepokoj.

Podľa informácií portálu Politico sa na stretnutí s francúzskym eurokomisárom proti zmene hlasovacích pravidiel vyslovilo hneď niekoľko vyslancov členských štátov. Proti môžu byť aj hlavne menšie členské štáty, ktoré právomoc vetovať daňové návrhy chráni pred prehlasovaním veľkými členskými štátmi ako Francúzsko či Nemecko.

„Toto je začiatok politickej debaty, ktorú otvárame, aby sme členské štáty presvedčili, že je to aj v ich záujme,“ vysvetľoval v utorok zámer Komisie Moscovici.

Európska exekutíva chce tiež posilniť legitimitu legislatívného procese v oblasti daní tým, že  do neho aktívnejšie zapojí Európsky parlament. Ten dnes v daňových otázkach plní len konzultatívnu úlohu.

Realistický plán

Pravidlo kvalifikovanej väčšiny by sa podľa zverejneného plánu Komisie malo zavádzať v postupných krokoch,

Spôsob hlasovania by sa najskôr zmenil pri opatreniach, ktoré nemajú priamy dopad na daňovú politiku členských štátov, ale sú zásadné pre boj proti daňovým podvodom.

Následne by sa pravidlo kvalifikovanej väčšiny začalo uplatňovať na daňové iniciatívy navrhnuté na podporu iných politických cieľov EÚ, ako napríklad ochrana životného prostredia či zdravia.

Členské štáty chcú odložiť zavedenie digitálnej dane o ďalšie dva roky

Ministri financií majú naďalej rozdielne názory na zdaňovanie digitálnej ekonomiky v EÚ. Francúzsko je preto ochotné počkať ďalšie dva roky so zavedením digitálnej dane z príjmov veľkých internetových spoločností.

V ďalšej fáze by sa kvalifikovaná väčšina mohla vzťahovať na už harmonizované pravidlá v oblasti DPH a spotrebnej dane.

Nakoniec by na rad mali prísť „veľké daňové projekty“, ktoré „EÚ naliehavo potrebuje na zabezpečenie spravodlivého a konkurenčného zdaňovania“. Tým Komisia napríklad naráža na digitálnu daň EÚ, ktorú eurokomisár Moscovici navrhol v marci minulého roku.