Komisia očakáva pozitívny vývoj hospodárstva

zdroj: http://www.flickr.com/photos/ndevil/3491395689/

Komisia vo svojej jarnej prognóze pre Úniu predpovedá pozitívne hospodárske vyhliadky, pričom tento rok očakáva rast na úrovni 1 %. Najsilnejší rast predpovedá Poľsku a Slovensku. V porovnaní s jesenným výhľadom sa exekutíva na situáciu pozerá optimistickejšie, najmä vďaka posilneniu vonkajšieho hospodárskeho prostredia. Upozornila zároveň, že slabý domáci dopyt brzdí ráznejší rast.

„Hoci krátkodobé perspektívy rastu ostávajú celkovo skôr skromné, v porovnaní s jesennou prognózou možno pozorovať mierne zlepšenie, a to v dôsledku silnejšieho celkového rastu hospodárskych činností a obchodu na konci minulého roku, ako aj lepšieho vonkajšieho výhľadu. Okrem toho, hospodárstvo EÚ bude naďalej čeliť problémom na viacerých frontoch, čo zrejme povedie k tomu, že sa zníži dopyt. Profil tohto oživenia pravdepodobne do istej miery ovplyvnia viaceré dočasné faktory, či už to budú faktory spojené s počasím, faktory cyklov konjunktúry alebo faktory vyvolané vykonávanými politikami,“ konštatuje Komisia a zároveň dodáva, že keď pominú tieto účinky, HDP bude ku koncu roka 2010 stabilnejší.

Exekutíva si uvedomuje ťažké dôsledky hospodárskej krízy na trh práce. Očakáva, že aj tento rok zamestnanosť klesne o 1 %, no už v roku 2011 by mala začať opäť rásť.

Najväčší vplyv recesie však podľa Komisie pocítili verejné financie. „V dôsledku pôsobenia automatických stabilizačných faktorov a diskrečných opatrení prijatých v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva s cieľom podporiť hospodárstvo, sa deficit verejných financií od roku 2008 strojnásobil,“ uvádza Komisia, pričom očakáva, že miera zadlženia bude ďalej rásť a bude dlhodobo ovplyvňovať hospodárstvo.

Komisia zároveň pripúšťa veľkú mieru neistoty a rizík. „V otázke oživenia hospodárstva EÚ panuje i naďalej veľká neistota, čo možno ilustrovať na príklade nedávneho napätia na trhoch so štátnymi dlhopismi. Prognóza je taktiež neistá a obsahuje vcelku vyvážené riziká. Keďže hospodárstvo sa dostáva z recesie sprevádzanej finančnou krízou, oživenie hospodárstva je závislé predovšetkým od dobrej situácie na finančných trhoch, ktorá sa musí znovu pevne nastoliť. Obnovený nárast globálnej nerovnováhy by mohol takisto ovplyvniť perspektívy rastu v Európe.“

Slovensko si musí dávať pozor na výdavky

Komisia na Slovensku očakáva tento rok rast o 2,7 %, čo je o 0,1 % menej ako odhaduje slovenské ministerstvo financií. Upozorňuje, že ťažkým úderom bol pokles zahraničného dopytu pre krízu, čo tvrdo zasiahlo na export orientovanú ekonomiku. Očakáva však, že tento rok jej pomôžu investície, ktoré by podľa jej odhadov mali stúpnuť o 3,7 %, pričom za hlavného ťahúňa označila PPP projekty. Nelichotivý je odhad situácie na pracovnom trhu, pretože nezamestnanosť mala tento rok dosiahnuť 14,1 %. No už od budúceho roka exekutíva počíta s poklesom na 13,3 %, no štrukturálne problémy na pracovnom trhu môžu nápravu spomaliť.

Ako ďalej uvádza Komisia vplyvom hospodárskej krízy sú zraniteľné verejné financie, ktoré z 2,3 % v roku 2008 stúpli na 6,8 % v roku 2009. Na rok 2010 odhaduje schodok na úrovni 6 % a v roku 2011 na úrovni 5,4 %.

Okrem toho vysoké deficity a kapitálové injekcie do dvoch štátnych bánk spôsobia, že verejný dlh z vlaňajších 35,7 % stúpne na 40,8 % tento rok a v roku 2011 na 44 %.

Exekutíva pripustila, že vo svojom výhľade zohľadnila blížiace sa parlamentné voľby a upozornila na riziko, že po nich možno očakávať vyšší tlak na výdavky. Tento fakt považoval za dôležitý ukazovateľ vývoja na Slovensku aj komisár Olli Rehn. "Som si vedomý toho, že na Slovensku sa konajú onedlho parlamentné voľby a môj hlavný odkaz znie nasledovne: Hoci Slovensko zaznamenalo v posledných 10 rokoch priaznivý ekonomický vývoj, teraz je veľmi dôležité, aby zvýšilo úsilie o fiškálnu konsolidáciu. Bolo by dobré, keby to nastalo najneskôr v čo najkratšom čase po voľbách. Toto bude jednou z hlavných výziev pre nový kabinet," komentoval slovenskú situáciu Rehn.

(EurActiv/TASR)