Komisia podporuje elektronické účtovanie DPH

Európska komisia včera (28. januára) prijala návrh na zmenu DPH smernice 2006/112/EC. Jej cieľom je podporiť elektronické účtovanie, zredukovať náklady, podporiť malé a stredné podniky a zároveň pomôcť členským štátom v boji proti podvodom s DPH. Reforma je kľúčovou súčasťou „akčného plánu“ na redukciu nákladov firiem o 25 % do konca roku 2012 a tiež stratégie na efektívnejší boj proti podvodom s DPH.  Ministri financií ešte v decembri rozhodli, že od roku 2010 budú deklarácie o DPH vydávané mesačne. To zabezpečí, že podvodníci nebudú môcť dodatočne zahŕňať faktúry.

Ako vo svojej správe píše Komisia, prijatý návrh sa zameriava aj na problémy, ktorým musia podniky čeliť, pokiaľ chcú spĺňať normy vystavovania a uskladňovania faktúr a vyhnúť sa nezrovnalostiam. Podľa nových pravidiel budú elektronické aj papierové faktúry posudzované rovnocenne, čo by mohlo viesť k 100-percentnému využívaniu elektronického účtovníctva a tým by sa v rámci celej EÚ mohli ušetriť miliardy eur.

Na podporu malých a stredných podnikov zmeny smernice zahŕňajú aj zjednodušenie účtovania súm do výšky 200 eur. Členské štáty budú môcť predstaviť hotovostnú účtovnícku schému na základe, ktorej budú podniky musieť platiť DPH, až po tom, čo im zákazníci faktúry zaplatia.

„Súčasné národné pravidlá o účtovaní DPH sú priveľmi komplikované a nezlučiteľné. To viedlo k nepotrebným administratívnym nákladom pre firmy operujúce v rôznych štátoch a prispelo ku kolotočovým podvodom s DPH. Súčasná dôležitá iniciatíva dáva do popredia oveľa jednoduchšie, modernejšie a zrozumiteľnejšie pravidlá pre účtovanie a uľahčuje to aj prácu kontrolórov zo strany daňových úradov. Papierové a elektronické faktúry budú posudzované rovnocenne, čo firmám umožní pristúpiť k 100-percentnému elektronickému účtovníctvu, ktoré by mohlo v celej únii ušetriť 18 miliárd eur,“ povedal László Kovács, komisár pre dane a clá.