Komisia štátom spresňuje pravidlá, kedy majú vyplácať dávky

Európska komisia v pondelok vydala praktickú príručku „The Legislation that applies to workers“. Jej cieľom je koordinovať sociálne zabezpečenie občanov EÚ žijúcich v inom členskom štáte. Nová publikácia EK vychádza v čase ostrej debaty o sociálnych problémoch súvisiacich s migráciou.

Za posledné mesiace otázka sociálnych práv zamestnancov rezonovala vo viacerých „starých“ krajinách EÚ. V Británii sa mnohí obávali novoročného prílivu migrantov z Rumunska a Bulharska, ktorým skončili pracovné obmedzenia. Britská tradične euroskeptická tlač nešetrila poplašnými správami. Podobné obavy však zdieľali aj v Holandsku a vo Francúzsku.

Francúzi ďalej riešili i problematiku tzv. vyslaných pracovníkov. Tí podliehajú režimu pracovného práva prijímajúcej zeme, no odvody za nich zamestnávateľ platí podľa úpravy domovskej krajiny. Volanie po väčšej kontrole pohybu osôb silnie s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu.

Príručka EK má pomôcť objasniť koncept obvyklého miesta pobytu, ktoré je pre vyplácanie sociálnych benefitov kľúčové. Podľa právnych predpisov EÚ, môže mať občan len jedno miesto obvyklého pobytu, a teda iba jeden členský štát zodpovedá za vyplácanie dávok sociálneho zabezpečenia.

Komisia trvá na tom, že sloboda pohybu je jedným z pilierov Európskej únie.

„Pracovníci z iných krajín EÚ odvádzajú v hostiteľských krajinách viac daní a sociálnych odvodov, než sa im dostane naspäť na dávkach“, povedal komisár EÚ pre zamestnanosť László Andor pri príležitosti uvedenia publikácie.

Komisár Andor dodal, že „existujú jasné záruky v práve EÚ, ktoré ľuďom zabránia zneužiť systémy sociálnej starostlivosti iných krajín EÚ. Táto príručka orgánom členských štátov zjednoduší uplatnenie záruk súvisiacich s princípom obvyklého pobytu.“

Podľa Andora robí EK všetko preto, aby odstraňovala bariéry a aby v rámci EÚ uľahčila pohyb osôb za prácou. Nadviazal tak na slová podpredsedníčky EK pre spravodlivosť Viviane Redingovej o nespochybniteľnosti voľného pohybu osôb z novembra minulého roku.