Komisia predstavila nový návrh reformy zdaňovania firiem. V čom je iný?

CCCTB

CCCTB, zdroj: Európska komisia

Európska komisia včera predstavila nový návrh spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB). Od roku 2001 ide už o štvrtý pokus exekutívy zaviesť jednotné pravidlá zdaňovania firiem v EÚ.

Posledný návrh CCCTB z roku 2011 stroskotal v Rade kvôli nezhodám členských štátov ohľadom technickej konsolidácie, teda o tom, kde a ako by mali platiť dane nadnárodné spoločnosti.

Dve fázy

Komisia preto rozdelila reformu na dve časti.

V prvej fáze sa majú štáty dohodnúť na jednotných pravidlách pre nastavenie daňového základu, čo by malo zjednodušiť podmienky pre podnikateľov ako aj zabrániť firmám vyhýbať sa daňovým povinnostiam.

Diskusia o spôsobe prerozdeľovania základu dane nadnárodných spoločností medzi členské štáty začne až v druhej fáze.

Pragmatický prístup alebo oslabenie reformy?

„Je to pragmatickejší prístup,“ povedal dnes na tlačovej konferencii komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. Pôvodný návrh z pred piatich rokov bol podľa neho príliš rozsiahly a „intenzívny“.

Americká obchodná komora v EÚ (AmCham EU) sa však obáva, že rozdelenie reformy do dvoch fáz bude mať skôr negatívny efekt.

„Reálne hrozí, že samotná harmonizácia daňového základu poškodí podnikateľov, a že členské štáty druhú fázu nikdy nedokončia,“ vyhlásila riaditeľka AmCham EU Susan Dangerová. „Ak sa proces zastaví v prvej fáze, reforma bude mať vážne nedostatky,“ upozornila.

Jednoduchšia administratíva

Nový návrh však podľa Moscoviciho nie je len o rozdelení procesu zavádzania CCCTB. Po konzultácii s členskými štátmi, Európskym parlamentom, firmami a verejnosťou Komisia posilnila prvky predošlého návrhu a pridala aj niekoľko nových opatrení.

„Hlavným prínosom pre daňovníkov bude zjednodušenie administratívnych činností spojených s výpočtami základov dane v jednotlivých členských štátoch,“ napísalo v stanovisku pre EurActiv.sk ministerstvo financií SR.

Prijatie jednotných pravidiel zdaňovania umožní firmám podávať len jedno daňové priznanie za všetky svoje činnosti v rámci EÚ, čím „daňovníci dosiahnu významnú úsporu nákladov,“ hodnotí stanovisko rezortu financií.

Výhoda pre Slovensko

Cieľom nového návrhu CCCTB je zároveň posilniť boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Na rozdiel od predošlého návrhu bude nový systém zdaňovania povinný pre veľké nadnárodné spoločnosti (s ročnými príjmami nad 750 miliónov €), ktoré najčastejšie využívajú tzv. agresívne daňové plánovanie.

Zamedziť by sa teda malo presúvaniu ziskov týchto spoločností do daňových rajov, čo je „jedna z hlavných výhod pre Slovensko,“ píše v stanovisku ministerstvo financií.

Koniec dvojitému zdaňovaniu

Komisia zároveň predstavila nový systém na riešenie sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia firiem v EÚ. V súčasnosti je takýchto sporov približne 900 a ich hodnota sa odhaduje na 10,5 miliardy €.

Exekutíva navrhuje stanoviť jasné lehoty, v rámci ktorých sa budú musieť členské štáty s firmami záväzne dohodnúť na riešení dvojitého zdanenia.

„Chceme odstrániť zbytočné náklady pre firmy a tak aj zlepšiť podnikateľské prostredie v jednotnom trhu,“ vysvetlil Moscovici.

Podpora inovácií

Reforma má podporiť aj investície do vedy a výskumu. Komisia navrhuje, aby si firmy za svoje náklady na výskum a vývoj mohli uplatniť tzv. super-odpočet.

Pri investíciách do 20 miliónov € by šlo o 150 % odpočet. Malé firmy a start-upy by si mali môcť odpočítať až 200 % z hodnoty ich investícií do inovácií.

Už počas slovenského predsedníctva?

Pierre Moscovici zároveň vyzval členské štáty, aby sa na reforme dohodli čo najrýchlejšie. V prvej fáze by mali podľa neho výrazne pokročiť už počas slovenského a maltského predsedníctva v Rade EÚ.

„Je čas využiť túto príležitosť a využiť ju rýchlo,“ zdôraznil.