Komisia prešetruje zdaňovanie dividend

Cez vyplatené dividendy zahraničným akcionárom prichádzajú národné štáty o nemalé zdroje. Len zo Slovenska by tento rok malo odísť približne 90 miliárd korún. Krajiny, ktoré dividendy zdaňujú, sa snažia tento prílev zastaviť. Vyberajú si však prostriedky, ktoré nie sú v súlade s európskou legislatívou.

Španielsko a Portugalsko zdaňujú dividendy vyplácané zahraničným penzijným fondom vyššou sadzbou ako v prípade domácich fondov. Rumunsko a Bulharsko takisto znevýhodňujú zahraničných akcionárov vyššou daňovou sadzbou uplatňovanou na dividendy, ktoré opúšťajú krajinu.

Európska komisia zaslala všetkým štyrom krajinám výzvu, aby odstránili diskriminačné prvky v daňovej legislatíve. Členské štáty musia Komisii odpovedať do dvoch mesiacov. Rovnakú výstrahu pre znevýhodnené zdaňovanie zahraničných penzijných fondov už Komisia zaslala aj Česku, Dánsku, Španielsku, Litve, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku, Taliansku, Fínsku, Nemecku, Estónsku a Rakúsku.

Rovnakú daňovú prax uplatňovalo aj Luxembursko. Po výzve z Bruselu sa jej vzdalo a Komisia aktuálne ukončila voči kniežactvu konanie: „Som veľmi rád, že Luxembursko zrušilo diskriminačné daňové pravidlá uplatňované na zahraničné dividendy,“ vyhlásil komisár pre dane László Kovács. „Verím, že podobne sa zachovajú všetky členské štáty, ktoré ešte uplatňujú diskriminačnú daňovú politiku.“

Komisia argumentuje tým, že „vyššie zdaňovanie zahraničných penzijných fondov a firiem obmedzuje voľný pohyb kapitálu na jednotnom trhu Únie.“ Taktiež môže byť ohrozená sloboda usadiť sa v ktoromkoľvek členskom štáte. Vyššia daň z dividend môže odradiť zahraničných akcionárov investovať v príslušnom členskom štáte. Komisia „nenachádza žiadne zdôvodnenie na takéto obmedzenia.“