Komisia pripravuje európske DIČ

Plánom na boj proti daňovým únikom Komisia reaguje na problémy štátov, ktoré sa snažia o znižovanie deficitu a dlhu a zároveň čelia ťažkostiam pri získavaní zdrojov.

„V tomto ťažkom čase musíme zabezpečiť, aby boli dane efektívne a spravodlivo vyzbierané,“ zdôraznil komisár zodpovedný za oblasť daní Algridas Šemeta. „Nemôžeme od občanov čakať, aby akceptovali záťaž spojenú so zvyšovaním daní a škrtmi vo verejných výdavkoch, ak čo najviac nezamedzíme aktivity a praktiky, ktoré okrádajú členské štáty o ich legitímny príjem,“ vysvetlil.

Plán Komisie je založený na troch pilieroch. Brusel v prvom rade členské štáty žiada, aby zlepšili výber daní. Ešte v máji exekutíva zverejnila odporúčania členským štátom, v ktorých ich vyzvala, aby v najbližších mesiacoch prijali nevyhnutné kroky.

Jednotné DIČ

Druhý pilier sa zameriava na cezhraničnú spoluprácu. Mnohí využívajú diery vo fragmentovanom jednotnom trhu založenom na samostatných daňových systémoch.

Najčastejšie dochádza k presúvaniu výnosov najmä do nových členských krajín, kde sú nižšie daňové sadzby, pričom náklady ostávajú v západných krajinách s vyšším sociálnym zabezpečením.

Daňové úrady sa síce snažia o obmedzenie tejto praxe, avšak ich cezhraničný dosah je obmedzený. Komisia preto navrhuje zlepšiť identifikáciu daňových poplatníkov zavedením európskeho daňového identifikačného čísla (DIČ).

Väčšina členských štátov používa svoje národné systémy DIČ. Niektoré dokonca majú rôzne úrovne pre rôzne kategórie občanov. Avšak pri operáciách za hranicami sa musia spoliehať na údaje z cudzích úradov. Výmena informácií však nie je automatická.

Podľa Komisie sa takto oveľa ťažšie dajú odhaliť nekalé praktiky. Jednotné európske DIČ by procesy zjednodušilo, ale mohlo by naraziť na odpor krajín, ktoré lákajú na svoje bankové tajomstvo či už Luxemburska alebo Rakúska.

Exekutíva okrem toho pripravuje aj návrhy proti daňovým podvodom v prípade nepriamych daní, najmä DPH.

Daňové raje

Komisia chce na summite opäť otvoriť aj otázku väčšej fiškálnej transparentnosti a kooperácie s tretími krajinami ako napríklad Švajčiarskom. Predbežne nešpecifikuje plánované kroky.

Detailnejšie návrhy chce predložiť do konca roka.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.