Komisia pripravuje úder v boji proti daňovým únikom

Zdroj: TASR/

Komisár pre oblasť daní Algridas Šemeta včera v oznámení informoval o opatreniach zameraných na boj proti daňovým únikom, ktoré zverejnia v najbližších týždňoch. Cieľom je vytvoriť spoločný súbor pravidiel a sankcií na ochranu finančných záujmov EÚ.

Vzhľadom na povahu daňových únikov a podvodov majú agentúry ťažkosti, keď sa ich snažia vyčísliť. Odhad v prípade šedej ekonomiky hovorí v priemerne na členské štáty o pätine HDP, čo je takmer dva bilióny eur. Osobitnú pozornosť chce Komisia venovať nezdaneným peniazom na účtoch v daňových rajoch.

V oznámení spomenula viacero ďalších zvažovaných opatrení. Jedným z nich je spoločný portál s informáciami o všetkých daniach pre všetkých daňových poplatníkov. Pripravuje aj návrhy, ktoré treba prijať na európskej i národnej úrovni na plnenie daňových pravidiel.  Okrem toho chce vypracovať mechanizmus rýchlej reakcie pri podvodoch s DPH.

„Netreba mať žiadne ilúzie, tí, čo sa vyhýbajú plateniu daní, kradnú z vreciek bežných občanov a znižujú tak potrebné príjmy členských štátov,“ zdôraznil komisár Šemeta.

Dane sú však v národnej kompetencii členských štátov, ktoré si ju urputne bránia. Komisia v oznámení spomína, že chce preskúmať rozdiely v daňových systémoch, a pravidlách krajín, čo môže vyvolať vlnu kontroverzných reakcií.

Etický kódex týkajúci sa zdaňovania podnikov už členské štáty zaväzuje ku kľúčovým princípom a bráni im prijímať opatrenia, ktoré by mohli viesť ku škodlivej daňovej konkurencii. Exekutíva chce preskúmať ako ho ešte viac posilniť. Okrem toho sa chce zamerať aj na dvojité nezdaňovanie, keď agresívni daňoví plánovači využívajú diery medzi systémami jednotlivých krajín.

„V súčasnej hospodárskej klíme členské štáty potrebujú každé euro, na ktoré majú nárok, pretože musia konsolidovať a obnovovať svoje ekonomiky,“ dodal hovorca Komisie. „V niektorých prípadoch už mnohé takmer dosiahli limit pri možných škrtoch vo výdavkoch a daniach, ktoré dokážu vybrať, kým poctiví platcovia daní musia znášať záťaž úspor. Významné sumy sa však strácajú z verejných financií pre daňové úniky, vyhýbanie sa a šedú ekonomiku.“