Komisia proti bulharskému daňovému zvýhodňovaniu

Komisia začala vyšetrovať bulharský daňový systém z diskriminačného daňového zvýhodňovania. Podľa bulharského práva domáce dlhopisy nepodliehajú zdaňovaniu. Keby ich však emitovali v inom členskom štáte museli by sa zdaniť. Brusel namieta, že to môže viesť k zámernému vyhýbaniu sa investícií do zahraničia a teda k obmedzeniu voľného pohybu kapitálu.

Sofiu požiadali, aby sformulovala odôvodnené stanovisko, čo je druhý krok priestupkového konania, informuje portál International Tax Review. Pokiaľ Komisia nedostane uspokojujúcu odpoveď, kauzou sa bude zaoberať súdny dvor.

Za posledných 9 mesiacov ide v prípade Bulharska už o druhý prípad nespravodlivého daňového zvýhodňovania. V júni 2008 museli vysvetliť prečo dividendy vyplácané zahraničným spoločnostiam podliehali vyššiemu zdaňovaniu ako domáce firmy. Bulharsko následne zmenilo zákon.