Komisia rozhodne, či preskúma nemecký obchodný prebytok

Zdroj: Európska komisia

„Komisia bude tento týždeň musieť rozhodnúť, či Nemecko podrobí hlbšej analýze. Takéto prešetrenie by nemalo byť tabu. To by nepomohlo ani Nemecku, ani Európe,“ konštatoval komisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn v texte pre Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Miesto toho je to o vedení vecného dialógu s cieľom rozpoznať potenciálne problémy a včas ich riešiť,“ pokračoval.

Medzinárodný tlak na Nemecko, aby podporilo domáci dopyt rastie nielen zvnútra EÚ, ale aj zo strany USA. Berlín čelí kritike, že jeho závislosť od exportu poškodzuje európsku ekonomickú stabilitu a globálnu ekonomiku.

Nemecký obchodný prebytok v septembri dosiahol nový rekord vzhľadom na silnejúci export. Po sezónnom očistení sa zvýšil na 18,8 miliardy eur. Prebytok bežného účtu na úrovni 19,7 miliardy eur bol na úrovni 8 % vlaňajšieho hospodárskeho výkonu a presahoval 6-percentnú hranicu považovanú za primeranú z pohľadu EÚ.

Americká administratíva tvrdo kritizovala Nemecko za jeho ekonomické nerovnováhy aj vo svojej polročnej správe Kongresu, ktorú predložila koncom minulého mesiaca.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso potvrdil, že rozhodnutie príjmu v stredu, ale v zásade nič nebráni tomu kroku.

„Existujú makroekonomické indikátory a je pravda, že nemecký obchodný prebytok prevyšuje normálnu úroveň,“ vysvetlil.

Cieľom podľa jeho slov nie je znížiť nemeckú konkurencieschopnosť, ale skôr ju zvýšiť v ostatných krajinách. Počas svojho vystúpenia vo Frankfurte minulý týždeň sa už vyjadril miernejšie a vyhlásil, že Nemecko musí urobiť domácu úlohu dôležitú pre stabilitu eurozóny.

Hovorca Európskej komisie potvrdil, že Komisia v stredu vydá správu v rámci mechanizmu riešenia makroekonomických nerovnováh. „Táto výročná správa označí tie členské štáty, kde cítime, že sa môžu vyskytovať makroekonomické nerovnováhy,“ reagoval hovorca Simon O’Connor.

Ak hĺbkové preskúmanie preukáže, že prebytok spôsobuje nerovnováhu pre nemeckú a európsku ekonomiku a Nemecko nevykoná odporúčané kroky, aby problém vyriešilo, výsledkom môže byť pokuta vo výške 0,1 % HDP.

„Nemôžeme predbiehať stredajšie rozhodnutie. Musíme počkať a uvidíme, aké závery prinesie analýza a potom uvidíme, aké odporúčania dostanú členské štáty,“ dodal.

Podľa Rehna by Nemecko malo najmä odstrániť prekážky, ktoré bránia rastu dopytu. Cestu vidí napríklad v znížení daní najmä v skupine s nízkymi príjmami.

(EurActiv/Reuters)