Komisia sa pýta verejnosti na zdanenie tabaku

Ilustračné foto [Pixabay]

Verejná online konzultácia sa týka európskej úpravy spotrebnej dane z tabakových výrobkov a možné zdanenie nových výrobkov.

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k zdaneniu tabaku. Pýta sa v nej na zdaňovanie tradičných tabakových produktov ale po prvýkrát aj na nové produkty ako sú elektronické cigarety a produkty zahrievaného tabaku.

Inými slovami, pýta sa či je existuje dopyt po zmene smernice o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

Silný potenciálny dôvod na zmenu smernice prinášajú práve nové výrobky. Minulý rok Európska komisia konštatovala, že zatiaľ nemá dostatok dát, aby zmenu navrhla.

Komisia zatiaľ nenavrhne spotrebnú daň na e-cigarety a bezdymové tabakové výrobky

Európska komisia sa rozhodla počkať s návrhom na harmonizáciu zdanenia e-cigariet a nových tabakových výrobkov. Potrebuje o nich viac informácií.

V súčasnosti platnej smernici sa definuje štruktúra a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Pre účely zdanenie tiež ponúka kategorizáciu jednotlivých produktov, ktoré tiež bude pravdepodobné potrebovať zohľadniť vývoj na trhu.

Cieľom je zabezpečiť fungovanie jednotného trhu, ochranu zdravia cez obmedezenie spotreby či iné ciele verejných politík cez formu a rozsah zdanenia.

Európska komisia chce odpovede z konzultácie pre vlastnú analýzu a v prípadných budúcich legislatívnych návrhov.

https://twitter.com/EU_Commission/status/1006477516788371456

Konzultácia je otvorená komukoľvek – štátny orgánom, mimovládnemu sektoru, biznisu aj širokej verejnosti, teda jednotlivcom.

Verejná konzultácia trvá od konca mája do 3. septembra. Ako všetky konzultácie, má formu elektronického dotazníka.

Náhrady za cigarety si časom vypýtajú vlastnú reguláciu

Ak budú nové produkty na trhu úspešné, otvorí to pre vlády aj EÚ mnoho otázok. Zatiaľ chýbajú dáta, na ktorých reguláciu postaviť.