Komisia si posvieti na korporátne dane

Komisár Almunia, Zdroj: AP Photo/Thierry Charlier

Vyhýbanie sa plateniu daní sa dostalo na vrchné priečky politickej agendy po tom, čo sa ukázalo, že firmy ako Starbucks, Apple, Google či Amazon používajú zložité vnútrofiremné transakcie na zníženie daňového základu a daní.

Osobitne úspešné sú v tomto ohľade americké internetové firmy, pretože nedostatky v európskych daňových predpisoch vedú k tomu, že daňové orgány len ťažko dokážu vymáhať dane z príjmov z internetového predaja.

Záležitosťou sa vlády zaoberajú na úrovni skupiny krajín G20, kde sa osobitne angažujú Veľká Británia a Nemecko, ktoré vyvinuli spoločnú stratégiu ako nadnárodným firmám zabrániť, aby sa vyhýbali plateniu daní.

Téme sa venuje aj Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Vo svojej iniciatíve proti narúšaniu daňových základov a presúvaniu ziskov BEPS vyzvala k vytvoreniu globálnych riešení proti tomu, aby daňové systémy príliš nezvýhodňovali nadnárodného podniky, takže dane ostávajú na pleciach občanov a malých podnikov.  

Upozornila tiež na bežnú prax v rámci existujúcich pravidiel, ktoré chránia veľké korporácie pred dvojitým zdaňovaním, kde sa často stáva, že nakoniec nezaplatia dane vôbec. Poukázala, aj na to, že praktiky nadnárodných firiem sú čoraz agresívnejšie.

Niektoré so sídlom v krajinách s vysokými daňami si vytvárajú dcérske spoločnosti v daňových rajoch s tým, že vždy využívajú daňové prázdniny, ktoré ponúkajú. Svoje výdavky a straty vykazujú však tam, kde sú dane vysoké a zisky zasa tam, kde sú sadzby dane nízke, alebo žiadne.

Obavy z agresívneho daňového plánovania na včerajšej konferencii vyjadril aj komisár pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia. „V tých prípadoch, keď vnútroštátne právne predpisy alebo rozhodnutia daňovej správy umožňujú alebo podporujú tieto praktiky, by mohol byť aspekt štátnej pomoci a mám v úmysle tomu prísť na kĺb,“ cituje komisára agentúra Reuters.

„Preto sme v uplynulých mesiacoch rozoslali žiadosti o informácie niektorým členským štátom, kde máme pochybnosti o obsahu niektorých aspektov ich právneho rámca alebo o ich správnej praxi,“ vysvetlil.

Komisia pritom môže dotknutým krajinám nariadiť, aby firmám spätne odobrali nelegálnu finančnú pomoc, ktoré je v rozpore s pravidlami Únie.

(EurActiv/Reuters)