Komisia spúšťa konzultácie o ochrane investorov

Foto: www.mmisso.com

Tieto konzultácie sú súčasťou neprestajnej snahy zabezpečiť, aby rokovania s USA o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) boli otvorenejšie a transparentnejšie, uvádza Komisia vo svojom stanovisku.

Rokovania o mechanizme urovnávania sporov medzi investorom a štátom (ISDS) boli pozastavené v januári tohto roku. Dôvodom boli silnejúce obavy zo strany verejnosti, že súkromné spoločnosti by tak získali príliš veľa práv a neprimerane by sa obmedzili práva EÚ a členských štátov na reguláciu.

„Plne súhlasím s mnohými kritikmi, ktorí tvrdia, že ISDS doposiaľ viedla k niektorým veľmi znepokojujúcim sporom proti štátom,“ povedal eurokomisár pre obchod Karel De Gucht. Jediný spôsob ako tomu čeliť je podľa neho znovu otvoriť pravidlá o ISDS.

„Chcel by som vyzvať zainteresovanú verejnosť, aby sa s nami podelila o svoje názory a pripomienky v súvislosti s tým, či navrhovaný prístup EÚ vo vzťahu k TTIP zabezpečuje správnu rovnováhu medzi ochranou investorov a ochranou absolútneho práva a možnosti vlád EÚ prijímať právne predpisy vo verejnom záujme,“ uviedol de Gucht.

Tieto 90-dňové online konzultácie budú spustené čo najskôr po sprístupnení všetkých textov v 28 úradných jazykoch. Komisia konzultácie vyhodnotí pred prijatím rozhodnutia o vyjednávacej pozícii.

Hovorca Komisie vo svojom vyjadrení trval na tom, že „nejde o referendum“ o ISDS.

„Dúfam, že keď si ľudia podrobne preštudujú, čo chceme zahrnúť do dohody, uvedomia si, že sa snažíme presadiť lepší a dokonalejší systém než je ten, ktorý existuje v súčasnosti,“ uviedol eurokomisár pre obchod Karel de Gucht.

Kritické hlasy však zaznievajú aj od členských krajín. Francúzska ministerka pre obchod Nicole Bricq sa vyjadrila, že je proti tomu, aby pravidlá o ISDS boli súčasťou dohody o voľnom obchode. Rovnako sa vyjadril aj nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel s tým, že nemecká legislatíva je v tomto smere postačujúca.