Komisia upratuje v daniach členských štátov

Európska komisia ako strážkyňa dohôd a európskej legislatívy upozornila tri krajiny na porušovanie acqui communitaire v oblasti daní. Národným vládam zaslala odôvodnené stanoviská, čo je druhá fáza konania o porušení právnych predpisov. Ak Komisia do dvoch mesiacov nedostane uspokojivú odpoveď, môže sa v tejto záležitosti obrátiť na Európsky súdny dvor.

Portugalsko musí zmeniť systém poskytovania dočasného daňového oslobodenia pre automobilových predajcov. Jeho súčasný systém totiž zvýhodňuje nové autá vyrobené v Portugalsku. Pri ich predaji sa môže uplatňovať až trojročné oslobodenie od dane. Na dovezené autá sa však za určitých okolností vzťahuje len šesťmesačné daňové oslobodenie. Podľa EK tým Portugalsko diskriminuje autá vyrobené v iných členských štátoch.

Poľsko vyradilo z možnosti odpočtu DPH niektoré druhy motorových vozidiel a palív. Na základe európskej legislatívy môže členský štát po vstupe do únie už iba  zachovávať alebo znižovať rozsah vylúčení z odpočtu DPH. Poľsko sa však rozhodlo o jeho rozšírenie a to je podľa Komisie protiprávne.

Španielsko má problém s uplatňovaním odpočtu DPH na dovezené tovary. Španielskemu daňovníkovi vzniká nárok na odpočet v okamihu platby DPH na colnom úrade a stačí mu doklad o zaplatení dane. Podľa európskej legislatívy nárok na odpočet vzniká v okamihu dovozu tovaru a ako doklad sa vyžaduje potvrdenie o dovoze, na ktorom je uvedená výška DPH.