Komisia upustila od navrhovaného cla na dovoz telefónov s GPS prijímačom

"Komisia sa rozhodla nepokračovať vo vytváraní novej klasifikácie existujúcich mobilných telefónov," vyhlásila pre EurActiv Maria Assimakopoulou, hovorkyňa pre rozpočtové záležitosti. Súčasne však doplnila, že téma uvalenia cla na inteligentné mobilné telefóny (tzv. smartphones) sa neuzatvára, len sa posúva do budúcnosti: "Nik nevie, aké funkcie prinesú [telefóny] v budúcnosti a preto nik nemôže zabrániť ich colnej klasifikácii."

Mobilné telefóny tretej generácie, ktoré sú vybavené TV alebo GPS prijímačom, sa tak nebudú musieť ani naďalej preclievať. Komisia sa tak rozhodla najmä po silnom tlaku zo strany severských krajín a výrobcov mobilných telefónov.

"Je to dobré rozhodnutie pre spotrebiteľov, výrobcov a zamestnancov," hovorí pre EurActiv Leo Baumann, riaditeľ priemyselného združenia Digital Europe pre oblasť "public affairs". Doplnil, že rozhodnutie Komisie je precedensom, ktorý zabráni podobným protekcionistickým snahám aj v nečlenských krajinách EÚ.

Digital Europe, ktoré združuje výrobcov mobilných telefónov ako Nokia, Siemens, Sony Ericsson a Motorola, tiež konštatuje, že niektoré mobilné telefóny alebo ich súčasti sa vyrábajú v Ázii, niektoré vo východných krajinách EÚ, pričom clo by sa vzťahovalo i na dovoz súčiastok pre výrobu vo výchdných krajinách, čo by sa dotklo tamojšieho priemyslu. Preto je rozhodnutie podľa združenia dobrou správou aj pre zamestnancov v EÚ.

Európska komisia navrhla preskúmať fiškálnu klasifikáciu mobilných telefónov v minulom roku. Jej zámerom bolo uvaliť clo na funkcie tretej generácie (najmä GPS a TV prijímač) v tých prístrojoch, ktoré sa dovážajú z nečlenských krajín. Komisia vychádzala z predpokladu, že zatiaľ čo samotné GPS a TV prijímače sa spoplatňujú clom, mobilných telefónov (aj tých, ktoré majú GPS alebo TV) sa clo v súčasnosti netýka.

Jednotný názor na problematiku nepanuje ani medzi členskými krajinami. Na otázku, čím je telefón s GPS alebo TV prijímačom, existujú rôzne odpovede. Napríklad legislatíva v Nemecku a Holandsku hovorí, že ak má telefón i ďalšie funkcie, stáva sa ďalším zariadením, ktoré môže podliehať inému colnému režimu. Na druhej strane, Fínsko a Švédsko nepovažujú ďalšie funkcie v telefóne za niečo, pre čo by mal byť telefón zaťažený clom.

Komisia stiahla svoj návrh po týždňoch diplomatického zápasu a na začiatku Švédskeho predsedníctva. Text, na ktorom sa dohodli všetky členské krajiny, uvádza: "Mobilné telefóny môžu mať ďalšie funkcie ako prijímanie SMS a MMS; e-mailov; packetov pre pripojenie do internetu; môžu posielať alebo prijímať navigačný signál; môžu obsahovať navigáciu; plánovanie ciet, mapy, okamžité správy, VOIP; hry; môžu prijímať rádiový alebo televízny signál; zachytávať, nahrávať a reprodukovať zvuk alebo obraz. Bez ohľadu na dodatočné funkcie, principiálnou pre mobilné telefóny je funkcia telefónie."

V texte sa ďalej píše, že "funkcia telefónie je precedentne nad ostatnými funkciami". Inými slovami, využívanie žiadnej ďalšej funkcie nemôže zabrániť prijatiu hovoru, inak by sa smartpnohe nepovažoval primárne za telefón ale za to zariadenie, ktorého funkcie by bola primárna.