Komisia vyčíslila výpadky vo výbere DPH v EÚ

Komisár Šemeta, v pozadí minister financií Kažimír, Zdroj: TASR, Štefan Puškáš

Kvôli nedostatočnému výberu DPH prichádzajú štáty EÚ o vysoké príjmy.  V roku 2012 došlo v celej EÚ k stratám na príjmoch z DPH vo výške 177 miliárd eur.

To zodpovedá 16 % celkových očakávaných príjmov z DPH za 26 členských štátov.

Pod výpadky príjmov z DPH sa nepodpisujú len podvody. Príčinou neplatenia DPH sú aj bankroty a platobná neschopnosť, štatistické chyby, omeškané platby a obchádzanie daňovej povinnosti v medziach zákona.

V roku 2012 zaznamenali najlepší výber DPH krajiny ako Holandsko (5 % výpadok očakávaných príjmov), Fínsko (5 %) a Luxembursko (6 %). Na opačnom konci rebríčka bolo Rumunsko (44 % očakávaných príjmov z DPH) a Slovensko (39 %). V Grécku, ktorému v minulosti patrila posledná priečka, došlo k najvýraznejšiemu zlepšeniu, i keď stále patrí k členským štátom s vysokými výpadkami príjmov z DPH (33 %).

Pokiaľ ide o Slovensko, výsledok za rok 2012 nie je lichotivý, avšak v roku 2013 sa výber DPH na Slovensku zlepšil. Európska komisia pri príprave svojich hospodárskych odporúčaní pre rok 2014 ocenila, že na Slovensku došlo k posilneniu legislatívneho rámca v záujme zabránenia daňovým únikom a zefektívnilo sa aj vykonávanie akčného plánu boja proti daňovým podvodom. EK tiež konštatovala, že aj vďaka dôslednejšiemu výberu DPH sa Slovensku darilo znižovať celkový deficit.

„Členské štáty si nemôžu dovoliť straty príjmov tohto rozsahu,“ hovorí  komisár pre oblasť daní Algirdas Šemeta.

„Musia sa preto ešte viac posnažiť a prijať rozhodné opatrenia na vrátenie týchto verejných peňazí do štátnych pokladníc. Pokiaľ ide o Komisiu, budeme sa naďalej zameriavať na zásadnú reformu systému DPH, aby bol tento systém odolnejší, účinnejší a menej náchylný na podvody,“ dodáva eurokomisár.

Štúdia o výpadkoch príjmov z DPH je financovaná Komisiou ako súčasť jej činnosti súvisiacej s reformou systému DPH v Európe a boja proti daňovým podvodom a únikom.

Komisia v oblasti lepšieho výboru DPH navrhuje tvrdší postoj k daňovým únikom a prísnejšie presadzovanie predpisov na vnútroštátnej úrovni.

Sama postupne realizuje od roku  2011reforma systému DPH na európskej úrovni:  

  • mechanizmus rýchlej reakcie, ktorý umožňuje členským štátom reagovať rýchlejšie a účinnejšie v prípade náhlych a rozsiahlych podvodov v oblasti DPH
  • (od 2013) zjednodušenie systému DPH pre podniky, uľahčenie elektronickej fakturácie, ako aj osobitné ustanovenia pre malé podniky,
  • (návrh) jednotné daňové priznanie k DPH pre podniky zapojené do cezhraničného podnikania,
  • (od 2015) jednotné miesto kontaktu pre podniky pôsobiace v oblasti elektronických služieb a telekomunikácií, len jedno daňové priznanie k DPH za všetky ich aktivity v celej EÚ.