Komisia vystupuje proti daňovým rajom

Krátka správa

Komisár pre dane Lászlo Kovács chce získať od členov Únie mandát na rozšírenie smernice prikazujúcej „daňovým rajom“, aby zdaňovali úspory európskych občanov podľa sadzieb krajiny pôvodu, na Áziu.

Iniciatíva je reakciou na náznaky, že bohatí Európania objavujú nové, vzdialenejšie úkryty pre svoje úspory. Európske daňové raje ako Luxembursko, Švajčiarsko, Monako či San Marino a Andorra totiž súhlasili so spomínanou smernicou EÚ o úsporách a začali ju od 1. júla 2005 uplatňovať.

Komisia nemá žiadne presné údaje, jej predstavitelia si však myslia, že len nemeckí občania presunuli z Európy do Ázie až 500 miliárd eur úspor.

Po prvých šiestich mesiacoch od implementácie zákona získali Švajčiarsko a Luxembursko zvýšením daní len 100, respektíve 4 milióny eur – napriek obrovským úsporám, ktoré tam majú uschované občania Únie.

Komisia sa teraz môže pokúsiť podpísať podobnú dohodu o boji proti daňovým podvodom s Hongkongom, Singapúrom, Bahrainom, Bahamami, Kanadou, Dubajom, Macau a Japonskom.

Súkromní bankári však pochybujú o schopnosti EÚ rozšíriť smernicu na Áziu. Podľa nich sa proti iniciatíve postaví Singapúr a Hongkong – poškodila by ich súkromný bankový priemysel a je teda v rozpore s ich národnými ekonomickými záujmami.

Komisia sa však napriek tomu môže pokúsiť nanútiť smernicu Singapúru tým, že ju zahrnie do agendy rokovaní o navrhovanej zóne voľného obchodu medzi EÚ a ASEAN.