Komisia zakázala úľavu pre Alas Slovakia

Alas Slovakia pôsobí v ťažbe a úprave štrkopieskov a kameniva. Slovenská vláda zamýšľala poskytnúť spoločnosti daňovú úľavu približne 2,9 milióna eur. Keďže štátna pomoc zvýhodňuje jedného hráča na trhu a narúša hospodársku súťaž, európska legislatíva ju umožňuje len vtedy, keď „pomoc pritiahne do regiónov nové investície a narušenie hospodárskej súťaže a obchodu spôsobené pomocou vyváži pozitívny prínos k regionálnemu rozvoju (napr. vytvorením pracovných miest).“

To sa v prípade Alas Slovakia podľa EK nestalo, pretože spoločnosť pôsobí na trhu už dlhšie a bolo „nepravdepodobné, že pomoc povedie k investícii, keďže tá by sa uskutočnila aj bez pomoci,“ konštatuje sa v zdôvodnení zamietavého stanoviska Komisie. Brusel je presvedčený, že zamýšľanej daňovej úľave chýbal „stimulačný účinok.“

Alas Slovakia pôsobí na Slovensku od roku 1992 (vtedy Alas štrkové a betónové závody s.r.o., Bratislava.) a ovláda približne dvadsať percent slovenského trhu, v prípade západného Slovenska je to až 60 percent, uvádza sa v článku časopisu Trend z 9. 9. 2002. Spoločnosť je označovaná za lídra na trhu a jej čistý zisk v roku 2005 bol 128 mil. Sk. Daňové prázdniny chcela využiť na nákup pozemkov, technologického vybavenia a ekologických opatrení, informuje Trend.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Komisia musí veľmi prísne posudzovať pomoc, ktorá narúša hospodársku súťaž, pričom významne neprispieva k regionálnemu rozvoju. Keďže slovenská vláda nereagovala na konanie v tejto veci, Komisia nemá inú možnosť, iba uzavrieť, že jej pôvodné pochybnosti sa potvrdili.“