Komisia žaluje Slovensko pre odpustenie dane

Pozadie:

Spoločnosť Frucona Košice získala v roku 2004 odpísanie daňového dlhu vo výške 416,5 mil. Sk. Dlh vznikal v rokoch 2002 a 2003 povoľovaním odkladu splátok na spotrebnej dani a DPH. Vtedajší riaditeľ Daňového úradu Košice IV. Igor Grekov umožnil odpísanie dlhu napriek nesúhlasu Daňového riaditeľstva. Za svoj postup neskôr čelil personálnej sankcii a trestnému stíhaniu, ktoré samosudca Špeciálneho súdu v Pezinku neskôr zastavil.

Štát sa snažil odpísanie dlhu Frucone zvrátiť, ale jeho právoplatnosť potvrdil aj okresný a krajský súd v Košiciach. 

Európska komisia upozorňovala na porušenie pravidiel štátnej pomoci už v júni 2006 a vyzvala Slovensko, aby odpísaný dlh vymáhalo späť.

Otázky:

Slovenská republika nebola schopná od júna 2006 zabezpečiť nápravu neoprávnene udelenej štátnej pomoci v podobe odpísaného daňového dlhu Frucone. Komisia sa preto rozhodla postúpiť záležitosť na Európsky súdny dvor.

Komisia uznáva, že slovenské orgány sa snažili súdnou cestou vymôcť od Frucony 416,5 mil. Sk. Okresný súd Košice II žalobu štátu zamietol s tým, že odpustenie dane nebolo štátnou pomocou a z „rozhodnutí Európskej komisie pre nezávislé súdy nevyplývajú žiadne povinnosti,“ uvádza denník Korzár.

Proti tomu sa Komisia ohradila: „Rozhodnutia Komisia adresované členskému štátu sú záväzné pre všetky jeho inštitúcie vrátane súdov,“ píše v tlačovom vyhlásení.

Predseda senátu Krajského súdu v Košiciach Vladimír Hríb má na situáciu vlastný pohľad: „Európska komisia zaviazala Slovensko pohľadávku vymáhať a nie, že ju aj musí vymôcť,“ cituje ho Korzár.  Ďalej dodáva, že právne žiadny dlh Frucony neexistuje: „Je tu právoplatné rozhodnutie súdu o vyrovnaní z roku 2004 a k vyrovnaniu aj došlo. Vyhovieť žalobe by znamenalo zmeniť ho, čo nie je tento súd oprávnený.“

Pozície:

Daňové riaditeľstvo SR už v roku 2006 vyhlásilo, že „odpísanie daňového dlhu vo výške 416,5 mil. Sk spoločnosti Frucona, ktoré uznal aj vyrovnací súd v konkurznom konaní, bolo neprimerané ekonomickému stavu spoločnosti a rovnako bolo aj v rozpore so zásadami poskytovania štátnej pomoci a bez súhlasu EK.“ Tieto námietky daňové riaditeľstvo vznieslo aj priamo na vyrovnacom súde, ten ich však nevzal do úvahy.

Neelie Kroes, komisárka pre hospodársku súťaž: „Komisia bude prísne posudzovať konanie členských štátov, ktoré nebudú rešpektovať jej rozhodnutia v oblasti udelenej štátnej pomoci. Je to nevyhnutné, ak sa chceme vyhnúť nekalej hospodárskej súťaži.“