Komisia zatiaľ nenavrhne spotrebnú daň na e-cigarety a bezdymové tabakové výrobky

Fajčenie e-cigarety. [Bedya/Shutterstock]

Európska komisia sa rozhodla počkať s návrhom na harmonizáciu zdanenia elektonických cigariet a nových tabakových výrobkov. Potrebuje o nich viac informácií.

Situáciu chce znovu prehodnotiť v ďalšej pravidelnej správe o zdaňovaní tabaku, ktorá má vyjsť v roku 2019. V súčasnosti nevie predpovedať vývoj trhu ani dostatočne posúdiť zdravotné riziká nových tabakových výrobkov.

Európsku komisiu o návrh revízie smernice o dani z tabaku požiadala Rada EÚ v marci 2016. Snaha súvisí s posunom trhu od tradičných tabakových výrobkov k elektonickým cigaretám a takzvaným bezdymovým tabakovým výrobkom (BTV), ktoré nikotínovú tabakovú náplň zahrejú na určitú teplotu, pri ktorej však ešte nedochádza k horeniu.

Ďalším dôvodom je nelegálny obchod s tabakovými výrobkami.

Smernica určuje výšku spotrebnej dane na úrovni EÚ. Elektronické cigarety ani BTV zatiaľ nepokrýva, preto európske pravidlá sa na tieto výrobky spotrebnú daň nevyžadujú.

Chýbajú informácie

Na margo elektonických cigariet Komisia hovorí, že je len málo dostupných informácií, preto je zložité predpovedať vývoj trhu.

„Keď zoberieme do úvahy novotu a evolučný charakter tohto trhu, v tejto fáze by bolo mimoriadne náročné zvoliť harmonizovanú explicitnú definíciu, ktoré by zahŕňala tieto výrobky teraz aj v ďalších fázach ich vývoja,“ napísala Komisia a dodala, že možným riešením tejto situácie by bolo zdaňovať tieto výrobky podľa súčasnej smernice ako klasické cigarety.

„Zo zdravotného hľadiska by sme mali k potenciálnej harmonizácií daní na e-cigarety zvoliť opatrný postup,“ píše sa v správe Komisie.

Elektronické cigarety odkláňajú od tradičných. Regulátori riešia, ako to zohľadniť

Alternatívy ku klasickým tabakovým cigaretám sú s najväčšou pravdpodobnosťou menej škodlivé, ale nie bez rizík. Regulácia je pre štáty dilemou.

Výrobcovia tvrdia, že pri fajčení BTV sa do tela človeka dostane oveľa menej škodlivých látok ako z klasického cigaretového dymu. Je to vraj spôsobené tým, že tabak nehorí, iba sa zahrieva.

Komisia tiež poukázuje na to, že do roku 2016 sa takéto výrobky predávali len v niektorých členských štátoch.

Dane ako prevencia

Tento prístup Európskej komisie nepotešil aktivistov v boji proti fajčeniu. Tí trvajú na tom, že zdaňovanie je efektívny spôsob prevencie fajčenia.

V reakcii pre EURACTIV.com Európska sieť na prevenciu fajčenia a používania tabaku (ENSP) napísala, že ľutuje odloženie harmonizácie zdaňovania e-cigariet a zahrievaného tabaku.

Organizácia sa odvoláva na správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z augusta 2016, v ktorej sa píše, že pri aktívnom aj pasívnom vdychovaní výparov z elektronickej cigarety existuje zdravotné riziko.

Komisia vyzýva Grékov, aby uplatňovali zákaz fajčenia na verejnosti

Za posledných päť rokov v Grécku klesol počet fajčiarov o takmer desať percent. Nedodržiavanie zákazu fajčenia na uzavretých verejných priestranstvách verejnosť hnevá čoraz viac.

ENSP sa tiež obáva, že nové výrobky môžu pre mladých ľudí predstavovať vstupnú bránu k fajčeniu.

„Myslíme si, že zdaňovanie je najlepší spôsob, ako zabrániť ľuďom začať fajčiť, najmä deťom a zraniteľným sociálnym skupinám. Harmonizácia spotrebných daní na úrovni EÚ zníži dostupnosť a atraktivitu týchto výrobkov. Preto sa ENSP obáva, že čím dlhšie čakáme na reguláciu, tým viac príležitostí dávame tabakovým spoločnostiam, aby si našli nových zákazníkov,“ píše sa v reakcii.

Spokojní výrobcovia

Spokojní sú naopak výrobcovia elektronických cigariet. Tí tvrdia, že elekronické cigarety by nemali podliehať spotrebnej dani, pretože neobsahujú tabak a malo by sa na ne nazerať ako na obyčajné spotrebné produkty, tak ako to zatiaľ robia viaceré členské štáty.

Viceprezident a šéf európskych záležitostí v podniku British American Tobacco (BAT) Giovanni Carucci pre EURACTIV povedal, že elektronické cigarety sú „pri odvykaní od fajčenia dvakrát populárnejšie a rovnako efektívne ako náplaste, žuvačky alebo iné formy. Vyššie ceny pre spotrebiteľov hneď na začiatku rastu tejto novej kategórie výrobkov by len predĺžilo riziká, ktoré sa spájajú s fajčením.“

Aj ak škodia menej, nesmú byť „cool“

Agentúra ministerstva zdravotníctva v Spojenom kráľovstve Public Health England v roku 2015 zverejnila štúdiu, ktorá tvrdila, že elektronické cigarety sú asi o 95 percent menej nebezpečné ako tie klasické.

Vytenis Andriukaitis, eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín, však nesúhlasí s tým, aby boli elektronické cigarety propagované ako „cool“ vec, ktorá pritiahne mladých k fajčeniu. Pripomenul, že aj na elektronických cigaretách musí byť varovanie o zdravotných rizikách.

„Som proti tomu, aby boli e-cigarety propagované ako ďalšia „cool“ vec, aby získali najmladších […] to je jednoducho neprijateľné,“ povedal pre EURACTIV.com vo februári 2017.