Komisia zhodnotila pokrok v boji proti daňovým únikom

Zdroj: TASR/

Podľa odhadov Európskej komisie členské štáty každoročne pre daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam prichádzajú o bilión eur. Krajiny tak strácajú obrovskú časť svojich príjmov. Okrem toho v dôsledku agresívneho daňového plánovania niektorých podnikov sa mnohé firmy dostávajú do znevýhodnenej pozície. V konečnom dôsledku tak daňovú záťaž znášajú menšie spoločnosti a bežní ľudia.

Vzhľadom na to, že daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam často presahujú hranice štátov a možnosti ich národnej legislatívy, Európska komisia v decembri 2012 (EurActiv, 07/12/2012) zverejnila akčný plán na podporu koordinácie členských štátov pri posilnení spravodlivosti ich daňových systémov, zlepšení daňových príjmov a podpore fungovania jednotného trhu.

V júni Komisia navrhla rozšírenie automatickej výmeny informácií medzi daňovými správami členských štátov, aby zahŕňala všetky formy príjmov a zostatkov účtov. Boli dohodnuté aj opatrenia na boj proti podvodom na DPH. Tu by mal pomôcť mechanizmus rýchlej reakcie. Využívať ho bude možné od roku 2014.  

V rámci dlhodobej snahy o znižovanie administratívnej záťaže, ktorým čelia podniky v EÚ, Komisia v októbri predložila návrh jednotného daňového priznania k DPH. Návrh počíta s jednotnými požiadavkami pri podávaní daňových priznaní k DPH, ktoré nahradia vnútroštátne. To má zabezpečiť, že podniky budú podávať rovnaké základné informácie v rovnakých lehotách.

Jednotné daňové priznanie bude mať päť políčok, ktoré bude daňový poplatník musieť vyplniť. Členské štáty budú môcť požadovať aj ďalšie údaje, počet políčok však nebude môcť presiahnuť 26. V súčasnosti je bežné, že majú aj 100 políčok.

Členské štáty tiež európskej exekutíve udelili mandát na vyjednanie prísnejších daňových dohôd so Švajčiarskom, Andorrou, Monakom,  San Marinom a Lichtenštajnskom. Rokovania so štyrmi malými krajinami už prebiehajú, so Švajčiarskom by mali začať ešte do konca roka.

Vznikli aj diskusné platformy. Jedna sa zameriava na najlepšie spôsoby ako bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa plateniu daní a monitorovanie pokroku v tejto oblasti na národnej úrovni. Venuje sa aj daňovým rajom.

V rámci expertnej skupiny sa diskutuje ohľadom digitálneho zdaňovania. Na jej čele je bývalý portugalský minister financií Vitor Gaspar. Svoje odporúčania zverejní v prvej polovici budúceho roka. Komisia argumentuje tým, že vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je vypuklé v digitálnom sektore a preto by mal začať platiť svoj spravodlivý daňový podiel. Na druhej strane opatrenia nemajú vytvoriť prekážky pre rast segmentu.

Koncom novembra Komisia tiež predstavila opatrenia proti agresívnemu daňovému plánovaniu. Zacielila na smernicu o materských a dcérskych spoločnostiach, ktorá má zabezpečiť, aby firmy s pobočkami vo viacerých štátoch nemuseli ten istý príjem zdaňovať dvakrát. Mnohé podniky však využívali nesúlad medzi národnými daňovými pravidlami na to, aby nemuseli daň odviesť nikde.

Európska exekutíva vo svojej ročnej bilancii načrtla aj oblasti, kde ešte vidí priestor na ďalšie kroky. Zdôraznila nevyhnutnosť rýchlej dohody na smernici o zdaňovaní príjmov z úspor a to ešte pred koncom tohto roka. Tá naráža na nesúhlas Rakúska a Luxemburska, ktoré sa snažia ochrániť svoje bankové tajomstvo. Jej súčasťou je totiž klauzula o automatickej výmene informácií o cezhraničných vkladateľoch medzi členskými štátmi.

Za veľmi dôležitý tiež považuje pokrok v spoločnom konsolidovanom základe korporátnej dane (CCCTB). Koncept určí spoločné pravidlá pre stanovenie základu dane pre spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých členských krajinách EÚ. Komisia návrh predstavila v marci 2011 s tým, že zdôrazňovala, že nejde o harmonizovanie daňových sadzieb a dôjde k zníženiu administratívnych nákladov cezhraničných firiem.

Pokračujú tiež práce na kódexe daňových poplatníkov, daňovom identifikačnom čísle a prípadných spoločných pravidlách pri trestných činoch spojených s daňami.