Komisia zverejnila historicky prvé hodnotenia rozpočtových plánov

Minister financií SR Peter Kažimír, Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Na základe balíka dvoch legislatívnych aktov, ktorý tento rok vstúpil do platnosti, majú členské štáty každý rok do 15. októbra povinnosť predložiť svoje rozpočtové plány Európskej komisii na preskúmanie. Tá následne vydá stanovisko a ak odhalí zásadný nesúlad s pravidlami Paktu stability a rastu, môže požiadať danú krajiny o prepracovanie návrhu.

Komisia svoje historicky prvé hodnotenia zverejnila v piatok (15. novembra 2013) pre 13 štátov eurozóny. „Dnešné stanoviská Komisie k národným rozpočtovým plánom podporuje členov eurozóny v ich úsilí o posilnenie rastu a fiškálnej udržateľnosti. Je to preto, že národné rozpočtové rozhodnutia v eurozóne môžu mať dôsledky aj za hranice štátov. Krajiny Komisii udelili povinnosť vydávať takéto stanoviská a verím, že budú zohľadnené národnými rozhodovateľmi,“ uviedol Olli Rehn, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Udržateľnosť – slovenský otáznik

Z hodnotenia slovenského rozpočtového plánu vyplýva, že podľa Komisie je v podstate v súlade s dohodnutými pravidlami. Očakáva, že tohtoročný deficit sa podarí udržať pod úrovňou 3 %. Otázna je však udržateľnosť v nasledujúcich rokoch.

Hoci Slovensko obmedzuje rast výdavkov v súlade so stanovenými požiadavkami, môže podľa Komisie dôjsť k odchýlkam od trendu prispôsobovania sa strednodobému cieľu štrukturálneho deficitu verejných financií vo výške 0,5 % HDP.

Pokiaľ ide o riešenie štrukturálnej časti fiškálnych špecifických odporúčaní vydaných v rámci európskeho semestra. Komisia tiež uviedla, že Slovensko patrí medzi päť členských krajín eurozóny, ktoré v tejto fáze nemôžu využiť investičnú výnimku, lebo stále podliehajú procedúre pri nadmernom deficite.

Žiadne prekvapenie pre ministra Kažimíra

Podľa slovenského ministra financií Petra Kažimíra môže byť Slovensko s hodnotením Komisie spokojné. Ako vysvetlil počas zasadnutia Rady Ecofin koncom minulého týždňa, stanovisko ho neprekvapilo a s analýzou je spokojný. Podľa jeho slov je pre Slovensko dobré, že k žiadnym prekvapeniam nedošlo.

"V hodnotení sú aj pochvaly aj obavy. Pochvaly sa týkajú vývoja do roku 2013, vrátane. Dobrou správou je, že Európska komisia vidí, že rok 2013 vieme zvládnuť na úrovni alebo aj pod úrovňou troch percent," konštatoval minister pre TASR.

Obavy európskej exekutívy sa týkajú udržateľnosti rozpočtu v období nasledujúcich dvoch rokov (2014 a 2015). „Musíme povedať, že je teraz na nás, aby sme presvedčili predstaviteľov Komisie, a aj ľudí doma, že sme schopní v prípade reformy verejnej správy, známej ako ESO, presvedčiť, že ide o konkrétny plán, z ktorého vypadnú úspory," vysvetlil Kažimír.

Ako ďalej dodal, vláda prijme ďalšie opatrenia aj v oblasti zdravotníctva, v rozpočte na rok 2014, ktoré by mali viesť k zlepšeniu príjmov a pomôcť tak rezortu zdravotníctva.

Pokiaľ ide o daňové prognózy je Kažimír presvedčený, že sa do štátnej pokladnice dostanú vyššie príjmy ako v predošlých rokoch a túto priaznivú situáciu podľa neho bude treba využiť na zmiernenie obáv Komisie a na pomoc oblastiam, ktoré si to zaslúžia.

Slovensko bolo zaradené do pätice krajín eurozóny, ktoré ani na budúci rok nebudú mať prospech z investičnej výnimky podporujúcej investície v infraštruktúrnych projektoch. Kažimír pre TASR vysvetlil, že ide o sumu okolo pol miliardy eur, a v tejto situácii je Slovensko preto, lebo ešte stále podlieha procedúre nadmerného deficitu.

"Je v našom záujme sa z toho dostať," priznal Kažimír. Na to, aby to Slovensko dosiahlo, musí mať v roku 2013 rozpočtový deficit nižší ako 3 % HDP, čo by mal na jar potvrdiť aj Eurostat a v rámci jarných ekonomických prognózy EK by mali byť vyhliadky pre Slovensko na roky 2014 a 2015 tiež pod trojpercentnou úrovňou.

"To, že dnes nárok na investičnú výnimku nemáme, nevylučuje fakt, že ak vystúpime z procedúry nadmerného deficitu, tak sa Komisia touto požiadavkou bude ešte raz zaoberať," spresnil Kažimír. Ako ďalej dodal, tento rok je realistický z hľadiska plnenia cieľov, a je na vláde, aby presvedčila kolegov v Bruseli, že aj plány na roky 2014 a 2015 sú reálne a že sa Slováci dostanú k financiám, ktoré pomôžu kofinancovaniu infraštruktúrnych projektov.

(EurActiv/TASR)