Komisia zverejnila štúdie o zelenej DPH

Európska komisia zverejnila dve štúdie o tom, či by sa znížením DPH z ekologických produktov a výrobkov, ktoré sú výsledkom energeticky efektívnej výroby, zvýšil záujem spotrebiteľov. Skúmali hlavne to, akú rolu, ak vôbec nejakú, hrá daň v tomto prípade. V závere prvej štúdie sa píše, že najlepším prístupom ako zredukovať emisie skleníkových plynov je „zdaňovanie už od základov“. „Pokiaľ bude stanovená primeraná cena za emisie, napríklad CO2 a tiež za využívanie energie, spotrebitelia aj priemysel budú viac inklinovať k redukcii spotreby.“

Druhá štúdia sa priamo zaoberala vplyvom daňového zvýhodnenia na energeticky efektívne spotrebiče. Vychádzali pritom z dát, ktoré im poskytli štyri rôzne členské štáty – Dánsko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko. Tie otestovali šetriaci potenciál chladničiek, umývačiek, bojlerov a kompaktných fluorescenčných lámp.

Záverom druhej štúdie je, že použitie daňových výhod na podporu využitia úsporných spotrebičov, môže byť cenovo efektívne a prilákať tak viacej spotrebiteľov. Upozorňujú však, že ich celkové pôsobenie závisí od viacerých faktorov – najmä od druhu tovaru, ale aj od podmienok aké sú na trhu v členskom štáte. Akokoľvek, Komisia tvrdí, že nižšie daňové zaťaženie na ekologické a úsporné produkty je oveľa výhodnejšie než štátne dotácie.