Konečné slovo o DPH na služby

Pozadie:

Politická dohoda o novom spôsobe zdaňovania služieb vznikla ešte v decembri 2007 po piatich rokoch neúspešných rokovaní. Ministri financií EÚ na utorkovej schôdzke ECOFIN-u dohodu jednomyseľne oficiálne schválili. Daň z pridanej hodnoty je v EÚ regulovaná, pričom minimálna sadzba je 15%.

Otázky:

Daň z pridanej hodnoty na služby “business-to-business” sa bude vyberať na mieste jej poskytovania zákazníkovi a nie v krajine, kde má poskytovateľ sídlo. Zmena sa začne uplatňovať od roku 2010.

Pri službách “business-to-customer”, teda keď odberateľom je priamo zákazník, zostáva v platnosti doteraz zaužívaný systém – zdaňovanie podľa materskej krajiny poskytovateľa. Existujú však výnimky, kde sa v mene “nenarúšania konkurencie medzi členskými štátmi” bude uplatňovať nový systém zdaňovania v krajine zákazníka. Patrí sem niekoľko typov služieb:

  • reštauračné služby
  • najímanie prepravy
  • kultúra, šport, veda, vzdelávanie
  • telekomunikácie
  • vysielanie
  • elektronické služby

Najväčší spor vznikol v prípade zdaňovania elektronických (internetových) služieb, vysielania a telekomunikácii. Luxembursko takmer zablokovalo celú dohodu, keďže v tomto segmente poskytuje najnižšiu 15% DPH a stalo sa lákadlom pre najväčších trhových lídrov – Skype, Apple, iTune. Presun zdňovania do krajiny zákazníka ho môže pripraviť o 220 miliónov eúr ročne. 

Veľkovojvodstvo dosiahlo na ECOFIN-e ústupok a nové pravidlá pre elektronické služby, telekomunikácie a vysielanie sa začnú uplatňovať až od roku 2015. Vtedy klesne podiel vybranej dane v krajine sídla spoločnosti na 30% a postupne sa bude znižovať až na nulu do roku 2019.

Novinkou bude aj systém “one-stop shop” teda jednotných kontaktných miest. Firmy v oblasti telekomunikácií, vysielania a internetu tu vybavia všetky povinnosti v súvislosti s DPH – registráciu, daňové priznania a platby pre všetky krajiny EÚ, kde podnikajú. Kontaktné miesto uplatní príslušné sadzby DPH a vybranú daň odvedie do konkrétnych krajín zákazníka.