Koniec daňových rajov v EÚ?

Pozadie:

Ministri financií EÚ rokovali o nemeckom návrhu sprísniť smernicu o zdaňovaní úspor, ktorá má predchádzať cezhraničným daňovým únikom. Pre Berlín je to pokračovanie ťaženia proti neplatičom daní, ktorí si úspešne skrývali stovky miliónov eur na tajných účtoch v lichtenštajnských bankách. Razie firiem a domové prehliadky už postihli v Nemecku stovky podozrivých a vyšetrovanie začali Veľká Británia, Španielsko, Grécko, Holandsko a ďalšie krajiny.

Otázky:

Európski ministri financií vyzvali Európsku komisiu, aby najneskôr do mája preskúmala uplatňovanie smernice o zdaňovaní úspor a navrhla možné zmeny. Tému inicioval nemecký minister financií Peer Steinbrueck s cieľom posilniť boj proti daňovým rajom v EÚ.

Smernica má niekoľko legislatívnych dier a experti vo všeobecnosti tvrdia, že je jednoduché ju obchádzať. Zaväzuje členské štáty zdieľať informácie o výnosoch z úrokov na účtoch občanov iného štátu, aby sa nemohli vyhýbať domácemu plateniu daní.

Belgický minister financií Didier Reynders upozornil, že smernica nepokrýva iné oblasti príjmov, napríklad z kapitálu a dividend. Jej rozsah by sa mal rozšíriť aj týmto smerom.

Do opozície proti návrhu sa postavili Rakúsko a Luxembursko. Obávajú sa, že prílišná horlivosť by mala negatívny dopad na ich bankový sektor. Rakúsky minister financií Georg Molterer vyhlásil, že o zmene “bankového tajomstva v Rakúsku sa nedá diskutovať.” Trochu miernejší bol luxemburský premiér a minister financií Jean-Claude Juncker. Pripustil teoretické zmeny, ale zdôraznil, že sa netreba ponáhľať: “Teším sa na dlhé roky fascinujúcich a kľúčových diskusií,” vyhlásil počas rokovania.

Rakúsko pripustilo, že by mohlo ústúpiť, ak sa EÚ podarí uzavrieť dohody s rovnako prísnymi podmienkami aj s ázijskými daňovými rajmi ako Hong Kong, Macau a Singapúr, ktorých obľuba u bohatých Európanov stále rastie.

Smernica o zdaňovaní úspor bola od začiatku mimoriadne citlivá a podarilo sa ju schváliť len vďaka ústupkom voči Rakúsku, Luxembursku a Belgicku. Tieto krajiny nemusia zdieľať daňové informácie o účtoch cudzích občanov. Zaviazali sa však, že na ich výnosy z úspor budú uplatňovať špeciálnu zrážkovú daň. K rovnakému postupu sa zaviazali aj Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.

Daňoví poradcovia však potvrdzujú, že eliminovať zrážkovú daň je veľmi jednoduché. Komisár pre dane László Kovács preto žiada, aby akákoľvek zmena predmetnej smernice bola spojená aj postupným zrušením zrážkovej dane a na krajiny, ktoré ju uplatňujú, by sa vzťahovali rovnaké povinnosti ako na ostatných členov EÚ: “Myslím si, že daň je iba prechodným opatrením. Všemožne podporujem definitívne a jednotné riešenie,” vyhlásil v Bruseli.

Prípadné návrhy Komisie na zmeny smernice si vyžadujú jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov. Preto sa očakávajú dlhé rokovania a kompromisný výsledok.

V čase rokovaní ministrov financií, Lichtenštajnsko, ktoré je v ohnisku celého sporu, začalo ustupovať európskemu tlaku. Lichtenštajnský princ Max vyhlásil, že dozrel čas, „aby sme si sadli a začali konštruktívne rokovania s našimi dobrými susedmi.“

Pozície:

László Kovács, komisár pre dane: Jeho predstavy o zmenách sú rozsiahle, ale uvedomuje si limitovanosť Komisie: „Komisia pripraví správu o fungovaní smernice o zdaňovaní úspor. Ak to bude vhodné, na jej základe predstaví možné legislatívne zmeny.”

Didier Reynder, belgický minister financií: Napriek tomu, že jeho krajina uplatňuje výnimku v podobe zrážkovej dane, zmene smernice sa nebráni: “Táto smernica je obmedzená iba na niektoré finančné produkty. Od začiatku som hovoril, že niektoré oblasti, napríklad poistné produkty, nepokrýva,” čo by sa malo zmeniť.

Georg Molterer, rakúsky minister financií tvrdo vystúpil proti plánom na obmedzenie bankového tajomstva a podmienil ich dohodami s tretími krajinami, najmä v Ázii: “Nie je možné urobiť v EÚ také zmeny, ktoré nebudú rešpektovať aj tretie krajiny.”