Krajiny G20 majú rôzny názor na liečenie ekonomiky

Zdroj: Flicr

„Fiškálne výzvy v mnohých štátoch spôsobujú trhovú nestabilitu, a môžu vážne ohroziť obnovu a oslabiť vyhliadky dlhodobého rastu,“ píše sa v predbežných záveroch summitu skupiny G20. Jednotlivé krajiny však majú rôzny názor na to, ako ochromené hospodárstvo vyliečiť. Kým USA vyzývajú k pokračovaniu stimulovania rastu, Nemecko plánuje nepríjemné šetrenie zamerané na zníženie deficitu aj dlhu.

Obnova svetového hospodárstva a reforma bankového sektora sú najdôležitejšími bodmi agendy stretnutia. „Treba podniknúť ďalšie kroky zamerané na základné príčiny globálnej finančnej krízy a propagovať zodpovednejší a transparentnejší bankový sektor.“ Závery neuvádzajú bližšie detaily, o návrhu budú lídri rokovať a následne ho doplnia.

Návrh vyzýva k prelomeniu dlhodobých rokovaní o svetovom obchode a zároveň presadzuje, aby sa rozšíril záväzok nestavať bariéry pre investície a obchod ďalšie tri roky. Lídri sa budú zaoberať aj menovou politikou Číny.

Európska únia okrem toho včera písomne predložila formálnu žiadosť o preskúmanie globálneho zavedenia transakčnej dane. Stály predseda Rady Herman Van Rompuy tvrdí, že svet sa poplatkami a daňami uvaľovanými na banky musí zaoberať na globálnej úrovni. Vychádza pritom zo záverov summitu hláv štátov a vlád, ktorý bol minulý týždeň v Bruseli.

(EurActiv/Reuters)