Krajiny váhajú nad transakčnou daňou, Komisia ustupuje

Komisár Šemeta, v pozadí minister financií Kažimír, Zdroj: TASR, Štefan Puškáš

Európska komisia vo februári predložila návrh transakčnej dane, ktorú musí jednomyseľne schváliť všetkých jedenásť participujúcich štátov. Po tom čo nenašla odozvu medzi všetkými členskými krajinami, ju na základe režimu posilnenej spolupráce chcú zaviesť Belgicko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, Slovinsko, Slovensko a Španielsko.

Podľa návrhu Komisie sa má na akcie a dlhopisy vzťahovať daň 0,1 % a na deriváty 0,01 %. Pri uplatňovaní v 11 štátoch predstavujúcich dve tretiny HDP EÚ by mala priniesť príjmy vo výške 30 až 35 miliárd eur ročne. Komisia tiež ponechala široký základ a záchranné siete, ktoré majú zabrániť presunom vo finančnom sektore. Vzťahovať sa nebude na bežné finančné operácie občanov a podnikov, ako sú pôžičky, platby, poistenie, vklady a podobne.

Zúčastnené štáty však majú rôznu predstavu o jej konkrétnej podobe. Koncom apríla svoje výhrady načrtlo Taliansko, ktoré tvrdí, že daň by sa nemala vzťahovať na transakcie so štátnymi dlhopismi. Podľa Európskej komisie by ich vyňatie však značne zasiahlo očakávaný výnos dane. Práve štátne dlhopisy totiž tvoria významný podiel na finančných trhoch.

O vyňatie štátnych dlhopisov sa chce usilovať aj slovenské ministerstvo financií. Podľa rezortu by sa daň nemala vzťahovať ani na penzijné schémy a niektoré nefinančné spoločnosti. Tieto tri oblasti rezort označil za principiálne. Okrem toho chce diskutovať aj o vyňatí hypotekárnych záložných listov a podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (EurActiv, 24/05/2013).

Francúzsky minister financií Piere Moscovici minulý týždeň vyhlásil, že návrh Európskej komisie sa musí zlepšiť, aby sa dal implementovať v EÚ ako celku a neodrádzal investorov. „Aby sme mali túto daň, musíme byť pragmatickí a realistickí,“ reagoval Moscovici podľa Reuters. „Návrh Európskej komisie sa mi zdá byť prehnaný a hrozí, že bude kontraproduktívny,“ dodal.

Aj Francúzsko sa obáva toho, že sa má daň vzťahovať na štátne dlhopisy, aby to neodrádzalo investorov. „Chcem vyvíjať snahu, aby sa návrh Komisie zlepšil a daň neohrozovala financovanie ekonomiky,“ vysvetlil a zároveň dodal, že daň treba nastaviť tak, aby sa neskôr dala aplikovať všeobecne v širšej EÚ.

Komisár zodpovedný za oblasť daní Algridas Šemeta začiatkom júla naznačil, že exekutíva je pripravená schému zmierniť, aby celý projekt nestroskotal. Rastú totiž obavy, že by sa aliancia 11 štátov mohla rozpadnúť vzhľadom na váhavé postoje niektorých krajín.

Európsky parlament, ktorý má pri transakčnej dani konzultačnú úlohu, svoju pozíciu prijal tiež začiatkom júla.  Podporil navrhovanú sadzbu 0,1 % pre obchodovanie s akciami a dlhopismi a 0,01 % pre deriváty. Podľa europoslancov by však do 1. januára 2017 mali pre vládne dlhopisy a penzijné fondy platiť nižšie sadzby.

(EurActiv/Reuters)