Lacné cigarety čoskoro minulosťou?

Pozadie:

Európska komisia chce zmeniť systém spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov. O harmonizáciu v tejto oblasti sa snažila už v roku 1985, ale neuspela. Európska Rada vtedy schválila len harmonizovanú štruktúru dane a minimálne sadzby. Podľa EK je už tento systém prekonaný a verejne uvažuje, či napĺňa potreby jednotného trhu.

V súčasnosti má spotrebná daň podľa EÚ legislatívy dve zložky – percentuálnu a špecifickú. Spolu musia tvoriť minimálne 57% ceny najpredávanejších cigariet na trhu (MPPC). Zároveň to musí byť minimálne 64 eúr na tisíc cigariet z najpredávanejšej kategórie na trhu (MPPC). MPPC je v slovenských pomeroch balíček cigariet za 50,- Sk. Špecifická časť dane musí byť minimálne 5% a maximálne 55% z daňového zaťaženia MPPC.

Brusel otvoril verejnú diskusiu o potrebných zmenách systému. Návrhy zaslalo 93 subjektov – vlád členských štátov, výrobcov tabaku, zdravotníckych organizácií a jednotlivcov. Reagovali na podnety a otázky, ktoré načrtla Európska komisia v konzultačnom dokumente.

Otázky:

Európska komisia zvažuje niekoľko zmien:

 • Je vhodné zrušiť kritérium najpredávanejšej cenovej kategórie – MPPC?
 • Mala by sa zaviesť minimálna daňová sadzba na všetky cenové kategórie cigariet?
 • Malo by sa zvýšiť minimálne daňové zaťaženie v oboch zložkách?

Komisia sa prikláňa k zrušeniu MPPC. Argumentuje viacerými faktormi:

 • Ide o 30 rokov starý koncept, keď bola na trhu len jedna obľúbená značka, dnes je situácia iná
 • MPPC poškodzuje konkurenciu medzi tabakovými výrobcami
 • Systém je netransparentný a komplikovaný
 • Neumožňuje vyrovnávať cenové rozdiely cigariet medzi krajinami EÚ
 • Obmedzuje možnosti vlád plánovať daňové výnosy

Podľa komisie by bolo najlepším riešením aplikovanie jednotného daňového zaťaženia na všetky kategórie cigariet. Zachovať by sa mal systém 57% z ceny a minimálne 64 eúr na tisíc cigariet. Na výpočet by sa však nepoužíval MPPC ale vždy konkrétna cenová kategória. Následne by zdraželi lacnejšie cigarety, ale Komisia očakáva iba mierny cenový nárast.

Pri zdaňovaní tabaku a cigariet komisia uprednostňuje najmä fixnú zložku. Zdôrazňuje, že sa tak vyrovnávajú cenové rozdiely medzi cigaretami, čo obmedzuje dostupnosť lacnejších značiek. Tie sú obľúbené najmä u mladých ľudí: “Ak by bola celá daň zložená len zo špecifickej zložky, cenové rozdiely medzi cigaretami v EÚ by sa znížili o 50%,” uvádza v konzultačnom dokumente.

Takéto stanovisko podporuje aj Slovenská vláda. Vyplýva to z materiálu, ktorý ministerstvo financií zaslalo do Bruselu. Opatrenie by zvýšilo ceny lacnejších cigariet. V aktuálnom návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabaku však táto filozofia zakomponovaná nie je. MF SR navrhuje rovnako zvýšiť percentuálnu aj špecifickú zložku dane.

Komisia sa stotožňuje s názorom, že percentuálna zložka dane roztvára cenové nožnice medzi rôznymi značkami, nepomáha dosť efektívne znižovať spotrebu tabaku a podkopáva ciele cenovo-daňovej politiky vlád.

Väčšina prispievateľov do verejnej diskusie sa zhodla na názore, že by bolo vhodné

 • harmonizovať spotrebné daňové sadzby
 • odstrániť cenové rozdiely medzi drahšími a lacnejšími cigaretami
 • odstrániť cenové rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ

Stanoviská:

Európska komisia: Dlhodobo sa snaží o harmonizáciu spotrebnej dane na tabak, aby sa znížila dostupnosť lacnejších cigariet a ich pašovanie. V tejto súvislosti poukazuje na nevýhody systému MPPC a percentuálnej zložky dane: “Fixná spotrebná daň má jasné výhody a členské štáty, ktoré ju chcú uprednostniť, by mali dostať viac priestoru.” Dodáva, že je to spôsob, ako by krajiny mali eliminovať lacné cigarety na trhu, pretože mladí ľudia ich najviac vyhľadávajú.

Argumentuje aj tým, že EÚ zaznamená ročne 650 tisíc úmrtí spojených s fajčením. Dodáva, že podľa Svetovej banky je cena cigariet najlepší spôsob, ako bojovať proti fajčeniu – 10% nárast ceny tabaku zníži jeho spotrebu o 4%.

Adrian Belaník, Ministerstvo financií SR: V stanovisku, ktoré zaslal do Bruselu tvrdí, že systém najpredávanejších cigariet MPPC “je neefektívny na dosiahnutie harmonizácie spotrebnej dane na jednotnom trhu.” Vláda nemá vplyv na vývoj MPPC a “to vnáša problémy do plánovania daňových výnosov.” Zároveň sa tak “narúša cenová konkurencia medzi výrobcami na trhu a dominantní hráči môžu zvyšovať daňové zaťaženie menším konkurentom.”

Z týchto dôvodov “Slovenská republika navrhuje zrušenie systému MPPC. Zároveň navrhuje, aby sa na cigarety uplatňovala len špecifická zložka spotrebnej dane.”

Iniciatíva Fajčenie a Zdravie (ASH), Veľká Británia: Verí, že “vysoké dane sú kľúčové pre efektívnu stratégiu znižovania fajčenia.” MPPC nie je opodstatnený systém, pretože “všetky cigarety sú škodlivé, nielen najpredávanejšie.” Navrhuje jeho zrušenie a “zavedenie minimálnych EÚ daňových sadzieb na všetky cenové kategórie cigariet.”

Asociácia tabakových výrobcov z Veľkej Británie (TMA) upozorňuje, že “dane ako nástroj znižovania fajčenia majú svoje obmedzenia.” Ako príklad uvádza situáciu vo Veľkej Británii. Vďaka vysokým daniam má najvyššie ceny cigariet v EÚ. “Následne sa však stala magnetom pre pašerákov tabaku.” Podľa údajov TMA až 27% cigariet a 69% tabaku na ostrove pochádza od pašerákov. Preto neodporúča Európskej komisii zvyšovať daňové zaťaženie tabaku a tabakových výrobkov.

Philip Morris International (PMI) navrhuje zrušiť systém MPPC a pravidlo daňového zaťaženia na úrovni 57%. Prijať by sa mala “peňažná spodná hranica  spotrebnej dane,” jednotná pre celú EÚ. Takto stanovená suma by sa  aplikovala osobitne na každú cigaretovú značku. Zároveň by sa mohla upravovať podľa inflácie a ekonomického rastu. Členské štáty by mali dostať “slobodu zvoliť si špecifickú zložku dane v súlade s ich fiskálnou a zdravotníckou politikou, čím by sa zrušilo súčasné obmedzenie na úrovni 55% daňového zaťaženia.” Takto nastavený systém považuje PMI za najlogickejší a najefektívnejší spôsob ako dosiahnuť postupnú európsku daňovú aproximáciu.

Taliansky inštitút sociálnej medicíny (IIMS): Taliansko je je jednou z prvých krajín, ktoré zaviedli prísne protifajčiarske obmedzenia v roku 2005. Inštitút sa v odporúčaniach opiera najmä o skúsenosti z vlastnej krajiny. Navrhuje stanoviť minimálnu hranicu spotrebnej dane a ceny balíčka cigariet. Podľa IIMS je práve cenová politika najúčinnejší spôsob znižovania dostupnosti tabaku. Prieskum v krajine dokázal, že až 56% mladých Talianov by prestalo fajčiť, ak by krabička cigariet stála 5 eúr.

Ďalšie kroky:

 • EK predstaví konkrétne návrhy na legislatívnu zmenu koncom roka 2007