Lewandowski: Na poľnohospodárstvo by mala ísť tretina rozpočtu

Foto: waɪ.tiː / flickr

Komisár Janusz Lewandowski priznal, že nadchádzajúce diskusie o podobe budúceho európskeho rozpočtu budú zrejme najťažšie, ktoré Európska únia kedy absolvovala.

Na podporu poľnohospodárov v súčasnej dobe EÚ dáva zhruba 40 % svojho rozpočtu. Rokovania o jeho budúcej podobe, ktorú v priebehu októbra odštartuje návrh Komisie, ale budú poriadne horúce aj z iných dôvodov. V ohrození je okrem dotácií poľnohospodárov aj britský rabat, vďaka ktorému Británia odvádza do spoločného rozpočtu Únie menej, ako zodpovedá veľkosti jej ekonomiky.

„Horúce obdobie začne v októbri. Je možné, že pôjde o vôbec prvé najzložitejšie rokovanie v histórii EÚ,“ vyhlásil v rozhovore liberál Lewandowski, ktorý v 90-ych rokoch pôsobil v Poľsku ako minister pre privatizáciu.

„Žijeme vo výnimočných časoch, v časoch bolestivých rozpočtových škrtov, ktoré vyvolávajú veľkú frustráciu,“ pripustil komisár. Vyjednávania o novom rozpočte po roku 2014 budú prebiehať v atmosfére, kedy európske krajiny po počiatočných protikrízových výdavkoch siahajú po úsporných opatreniach a znižujú svoje rozpočtové deficity po 3 %. HDP, ktoré určujú pravidlá EÚ.

Európski poľnohospodári by pri reforme rozpočtu mohli prísť o časť dotácií. Kritici však o nich tvrdia, že farmárov nespravodlivo chránia pred konkurenciou z neeurópskych krajín. Ich vyplácanie je podľa nich plytvaním prostriedkov, ktoré by bolo možné využiť inde a efektívnejšie.

„Výdavky na poľnohospodárstvo by mali predstavovať zhruba tretinu európskeho rozpočtu, no nie väčšinu,“ uviedol komisár. „Ak nemáme kredibilitu pre obhájenie rozpočtu, musíme podporovať trend znižovania výdavkov na poľnohospodárstvo. Stojí za ním  však silná lobby a dôležitou súčasťou rozpočtu teda ostane,“ dodal.

Očakáva sa, že po zverejnení návrhu celého sedemročného rozpočtu sa skutočné rokovania rozbehnú až začiatkom budúceho roka. Tradične najsilnejším obhajcom poľnohospodárskych dotácií bude Francúzsko, čistí platitelia do rozpočtu ako Rakúsko či Nemecko budú presadzovať ich zníženie a nové členské krajiny sa budú všeobecne usilovať o vyrovnanie dotačných podmienok s vyspelými štátmi EÚ.

Viac na výskum a vývoj

Zatiaľ čo podiel poľnohospodárskych dotácií na rozpočte by sa mal podľa komisára znížiť, výdavky na vedu, výskum, inovácie, chce komisár zvýšiť. Takýto posun v prioritách by mohol potešiť i niektoré bohatšie členské krajiny ako napríklad Švédsko či Holandsko.

Lewandowski by chcel zvýšiť i čiastku, ktorú Únia dáva na poslinenie svojej pozície v zahraničí (ide napríklad o rozvojovú a humanitárnu pomoc). Nepovedal však o koľko. Vyhlásil, že chce pomoc chudobným krajinám chrániť pred bohatými členmi, ktorí sa budú snažiť o jej zníženie.

Komisár odmietol špekulácie, že sa pripravuje zavedenie úniovej dane ako dodatočného príjmu do európskeho rozpočtu. V tejto súvislosti sa najčastejšie hovorilo o dani z finančných transakcií, prípadne dani z leteckej dopravy. Uviedol však, že sa o týchto otázkach dá uvažovať v súvislosti s reformou štruktúry príjmu európskeho rozpočtu.

Zjednodušenie na príjmovej strane európskeho rozpočtu by mohlo viesť ku zrušeniu rôznych zliav z odvodov členských štátov do spoločnej pokladne a tým i k ukončeniu napríklad „slávneho“ britského rabatu. Ten platí už od roku 1984 ako kompenzácia za to, že prakticky nie je príjemcom podpory zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Podiel výdavkov na poľnohospodárstvo od tej doby však výrazne poklesol.

Lewandowski ďalej vyhlásil, že bude bojovať za zníženie administratívnych výdavkov. Nárast nákladov na administratívu oproti minulému roku kritizovalo viacero členských krajín, najmä v súvislosti so škrtmi v národných rozpočtoch

(EurActiv/Reuters)