Lídri zlyhávajú v stratégiách zameraných na hospodársky rast

Charles Chaplin - Modern Times

Zvučné mená európskeho priemyslu zaujali spoločný postoj a kritizujú politické špičky za to, že urobili len veľmi malý pokrok v kľúčových oblastiach – najmä pokiaľ ide o propagovanie investícií do výskumu v súkromnom sektore  a vyčítajú im aj nedotiahnutie politickej dohody o klimatických zmenách.

Ešte vo februári Európsky okrúhly stôl priemyselníkov (ERT) zverejnil detailný zoznam krokov, ktoré by EÚ mohli pomôcť dostať sa späť na dráhu udržateľnej obnovy. Tento krok bol považovaný za vyjadrenie nedôvery voči schopnosti európskych lídrov odpovedať na výzvy týkajúce sa krízy.

ERT okrem toho síce víta, že lídri zajtra pravdepodobne konečne dospejú k dohode na cieľoch stratégie Európa 2020, chýba mu však, že viacročný plán vlády nezaväzuje, aby odhadli jeho vplyv na legislatívu. Okrem toho kritizuje aj to, že lídri nedokázali vyvolať plodnú verejnú diskusiu o stratégii do roku 2020.

Obavy zo zvyšovania daní

Podnikateľská loby BusinessEurope zasa vyzýva k ambicióznej európskej agende zameranej na rast. Varuje, že sa nestačí len spoliehať na úsporné opatrenia, ako jedinú cestu z krízy. Zamestnávatelia chcú viac flexibility, opatrenia na tvorbu pracovných miest, podporu vzdelávacích programov a reformu systémov sociálneho zabezpečenia.

Podnikatelia sa obávajú aj toho, že zvyšovanie daní bude mať len obmedzený vplyv na zalátanie dier vo verejných financiách. Dokonca by sa podľa nich mohlo ukázať ako kontraproduktívne.

BusinessEurope vyzýva lídrov k posilneniu rozpočtovej kontroly zavedením systému trestov a sankcií pre krajiny, ktoré opakovane porušujú fiškálnu disciplínu.

Európsky menový fond by podľa loby mal byť strednodobým cieľom. Okrem toho tvrdí, že by mal existovať mechanizmus, ktorý umožní reštrukturalizáciu dlhu a riadený bankrot ako poslednú možnosť.

Verejné financie sú neudržateľné

Ekonómovia z Európskeho centra pre politiku sa s kritikou  pridali ku podnikateľom a zverejnili tabuľku udržateľnosti verejných financií, kde sa Slovensko umiestnilo hneď za Českom a o pozíciu pred Poľskom na jedenástom mieste v skupine Midfield (stredná skupina), po krajinách s top a vysokým hodnotením a pred krajinami v ohrození.

Najstabilnejšie financie má Švédsko a na chvoste je Grécko. EPC vyzýva k štrukturálnym reformám, ktoré sú potrebné na zabránenie krízam v budúcnosti.