Litovský komisár Algridas Šemeta prejde od rozpočtu k daniam

Predseda EK José Manuel Barosso v piatok (27. novembra) navrhol na post európskeho komisára zodpovedného za dane, colnú úniu, audit a boj proti korupcii bývalého litovského ministra financií Algridasa Šemetu.

Ten je už členom súčasného zloženia exekutívy a vedie portfólio rozpočtu a finančného plánovania. Na post nastúpil v septembri 2009 po odchode komisárky Dalie Grybauskaitovej, ktorú v máji ako prvú ženu zvolili za prezidentku pobaltskej krajiny.

„Verím, že dane a colné otázky sú kľúčovou záležitosťou pre európsky vnútorný trh,“ uviedol po zverejnení nominácie. „Úlohou daňovej politiky je priniesť úžitok občanom a podnikom na európskej a medzinárodnej úrovni. Preto s potešením preberiem toto portfólio, pre ktoré mám solídne predpoklady ako bývalý minister financií,“ skonštatoval.

V prípade, že Európsky parlament nominácie schváli, od februára nahradí maďarského komisára Lászlá Kovácsa. „Uplynulých päť mesiacov som sa ako komisár pre rozpočet snažil vytvoriť, čo najvyššiu hodnotu z peňazí občanov. Toto ostane mojou prioritou aj v boji proti korupcii a kontrole európskych fondov.“

Okrem toho za svoje ďalšie priority uviedol aj zjednodušenie procedúr a obmedzenie prekážok, v čom podľa neho dane a colné záležitosti zohrávajú zásadnú úlohu. V rámci zmien vyplývajúcich z prerozdelenia jednotlivých súčastí portfólií pod jeho taktovku prejde aj sekretariát Výboru pre pokrok v audite. Doteraz ho mal na starosti Generálny sekretariát.