MF SR: Harmonizácia daňového základu v EÚ je pravdepodobná

Komisia, Berlaymont - Brusel

Krátka správa:

Európska komisia by mala už na budúci rok predstaviť legislatívny návrh na harmonizáciu daňových základov firiem v EÚ. Vychádzať bude zo záverov pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov všetkých členských štátov.

Ministerstvo financií SR nechcelo zverejniť mená ani počet expertov, ktorí sa už tri roky zúčastňujú bruselských rokovaní. Potvrdilo však, že odmietavý postoj Slovenska stále trvá: „Práce na návrhu spoločného konsolidovaného daňového základu (CCCTB) by nemali získať politickú podporu, či už na rokovaní ministerskej Rady ECOFIN, alebo iných politických fórach,“ uviedol hovorca ministerstva Miroslav Šmál.

Myšlienku spoločného daňového základu podporujú najmä Nemecko, Francúzsko a Taliansko. V skupine najsilnejších odporcov je spolu so Slovenskom aj Írsko a Veľká Británia.  Česká republika a Cyprus sa zatiaľ vyjadrujú „veľmi zdržanlivo a rezervovane,“ uvádza rezort financií. Dodáva, že „v súčasnosti projekt naráža na zásadné problémy týkajúce sa konsolidácie, voliteľnosti, zaobchádzania s finančným sektorom a administratívnym rámcom, nakoľko neboli dostatočne preskúmané a rozpracované na technickej úrovni.“

Napriek tomu MF SR priznáva, že odmietavý postoj je z dlhodobého hľadiska neudržateľný a únia sa harmonizácii daňových základov zrejme nevyhne. Eurokomisár pre dane László Kovács je presvedčený, že nová legislatíva by posilnila fungovanie jednotného trhu, ekonomický rast a zamestnanosť:“CCCTB je riešenie, ako znížiť fiškálne prekážky podnikania v EÚ, zlepšiť konkurencieschopnosť firiem a urobiť z Európy atraktívnejšie miesto pre business.“

Kovács zároveň zdôrazňuje, že nová legislatíva nemá smerovať k postupnej  harmonizácii daňových sadzieb. Práve to je najväčšia obava odporcov CCCTB. V pracovných dokumentoch sa konsolidovaný daňový základ predstavuje ako široký, jednoduchý koncept s minimálnymi výnimkami, ktorý by fungoval na báze dobrovoľnosti.