Mikropodniky uvítali redukciu DPH

Rada Ecofin v utorok (10. marca) rozhodla zaviesť redukovanú mieru DPH na lokálne služby náročné na ľudskú prácu (napríklad oprava bicyklov či topánok, čistenie okien, kadernícke služby, opatrovníctvo atď.). Okrem toho sa blok dohodol, že nižšej sadzbe budú podliehať aj reštaurácie a knihy, poplatky za prechod mostov v Lisabone a fľaše na LPG na Cypre.

UEAPME, ktorá zastupuje malé a stredné podniky tvrdí, že touto dohodou sa skončili roky právnej neistoty. Organizácia tvrdí, že nové pravidlá všetkým členským štátom umožnia, aby ich prijali kedykoľvek v snahe o podporu zamestnanosti v mikrofirmách.

„Malé a stredné podniky si budú môcť účtovať podstatne nižšie sumy za tieto služby, čím sa stanú cenovo oveľa prístupnejšie a atraktívnejšie pre verejnosť bez toho, že by ohrozovali medzinárodnú hospodársku súťaž. Pre mikropodnikanie je to požehnaním hlavne v čase hospodárskej krízy,“ povedal Andrea Benassi, generálny tajomník UEAPME.

Podľa Benassiho je redukovaná DPH vhodným dodatkom k národným záchranným plánom, ktoré plošne prijímajú vlády v celej EÚ.